Jeżeli uważasz, że kara dotycząca elektronicznego poboru opłat drogowych została nałożona na Ciebie niesłusznie - ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Nie bój się odwołać!!!

W większości przypadków kary nałożone są niesłusznie i „ na wyrost”.

 

Służymy niezwłocznie radą i działaniem na wypadek:

Sporządzamy:

 

Dlaczego warto zlecić nam sporządzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy?

• Wnioski sporządzają wyłącznie wyspecjalizowani w prawie transportowym prawnicy

• sukces jest motorem naszych działań

• wnioski charakteryzują się skutecznością przez co są dla kierowców oszczędnością

• Przyjmujemy wyłącznie zlecenia, które w naszej ocenie mają realne szanse na skuteczne odwołanie.

 

Minęło już kilka  miesięcy od uruchomienia elektronicznego system poboru opłat, a w dalszym ciągu nie działa on jak należy. Przewoźnicy w dalszym ciągu największe problemy mają z ustaleniem prawidłowości naliczanych opłat przez system, ponieważ system internetowy ViaToll albo nie działa albo „udaje”, że działa - czyli pokazuje nieprawidłowe dane odnośnie transakcji poboru opłat za przejazd drogami płatnymi. Często zdarza się, że ViaToll pobiera nienależną opłatę tzn. nalicza myto kilkakrotnie wyższe niż należne. W ten sposób przedpłata „znika” z konta szybciej, niż to przewoźnik zakładał. W pewnym momencie przewozu ViaBox może poinformować kierowcę o braku środków do uiszczenia opłaty drogowej. W przypadku zatrzymania przez ITD  kierowcy „z mocy  prawa” nakłada się karę 3000 zł za podróżowanie bez opłaty. Przewoźnik w tym przypadku ma możliwość złożenia reklamacji do ViaToll'u odnośnie nieprawidłowości naliczania opłat, która będzie rozpatrzona w ciągu miesiąca. Decyzja ITD nakładająca karę uprawomocni się w ciągu 2 tygodni. Zatem nawet jeżeli Kapsch przyzna się do błędu polegającego na nieprawidłowym naliczeniu opłat, z uwagi na zbyt późne rozpatrzenie reklamacji kierowca może mieć problemy z odzyskaniem niesłusznie pobranej opłaty.

Z pełną odpowiedzialnością można zatem powiedzieć, że jeżeli kierowca otrzyma dokument rozpatrujący reklamację w ciągu dwóch tygodni-  może złożyć WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY, gdyż decyzja o nałożeniu kary i tak jest wydawana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jeżeli nie otrzyma rozpatrzenia reklamacji - może złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji - jednak skutek tego wniosku nie jest już tak oczywisty jak w przypadku odwołania.

Czy kierowca jest bezsilny? OTOŻ NIE!

Otrzymanie decyzji nakładającej karę to dopiero początek procedury odwoławczej. Kierowca, bo to na niego zgodnie z ustawą o drogach publicznych nałożona jest kara, ma 14 dni kalendarzowych na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin ten jest zawity, czyli strona NIE MOŻE JAKIMKOLWIEK WNIOSKIEM SPOWODOWAĆ PRZESUNIĘCIA TEGO TERMINU.  Złożenie takiego wniosku nawet o 1 dzień po terminie powoduje bezskuteczność  odwołania się. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się do organu, który wydał decyzję czyli w tym przypadku do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Nie jest wymagane szczegółowe wskazanie przepisów prawnych, które zdaniem przedsiębiorcy zostały przez organ kontrolny naruszone - wystarczy wskazać dlaczego decyzja nakładająca karę jest niesłuszna.  Teoretycznie organy administracji publicznej mają 1 miesiąc na rozpatrzenie odwołania, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Jeżeli Główny Inspektor Transportu Drogowego podtrzyma decyzję można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pisząc skargę należy szczegółowo wskazać przepisy prawne, jakie zostały naruszone w trakcie postępowań prowadzonych przez organy kontrolne.

 

Jeżeli składasz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy PAMIĘTAJ, że twoje odwołanie musi spełniać tzw. „wymogi formalne”:

-    dochowanie 14- dniowego terminu

-    własnoręczny podpis, chyba że dysponujesz podpisem elektronicznym

-    oznaczenie, od jakiej decyzji się odwołujesz

-    stwierdzenie, że nie zgadzasz się z decyzją inspektora ITD.

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.