Ewidencja Czasu Pracy Kierowcy: Kompletny Przewodnik

Obowiązek Prowadzenia Ewidencji Czasu Pracy Kierowcy

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, właściciel firmy transportowej jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy. Przewoźnicy muszą prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy dla wszystkich kierowców.

Różnice w Prowadzeniu Ewidencji dla Różnych Grup Kierowców

 • Kierowcy będący pracownikami: Ewidencję czasu pracy prowadzi pracodawca.
 • Kierowcy na umowach cywilnoprawnych: Ewidencję czasu pracy kierowcy prowadzi podmiot, na rzecz którego praca jest wykonywana.
 • Przedsiębiorcy: Samozatrudnieni kierowcy prowadzą ewidencję czasu pracy samodzielnie.

Formy Ewidencji Czasu Pracy Kierowcy do 2022 Roku

Do 29 maja 2022 roku ustawa przewidywała pięć form prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy:

 1. Zapisy na wykresówkach,
 2. Wydruki danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
 3. Pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
 4. Inne dokumenty potwierdzające czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności,
 5. Rejestry opracowane na podstawie dokumentów wymienionych powyżej.

Nowelizacja Ustawy w 2022 Roku

Po nowelizacji ustawy w 2022 roku, powyższe formy uznano za źródła, na podstawie których należy dopiero sporządzić ewidencję czasu pracy kierowcy w jednolitej formie.

Wymagania dla Prawidłowej Ewidencji Czasu Pracy Kierowcy

Prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy kierowcy powinna zawierać:

 • Liczbę przepracowanych godzin,
 • Godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • Liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • Liczbę godzin nadliczbowych z podziałem na nadgodziny dobowe z dodatkiem 100% i 50%, oraz nadgodziny średniotygodniowe z dodatkiem 100%,
 • Wykaz dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • Liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, z podaniem miejsca pełnienia dyżuru- należy uwzględnić dwa rodzaje dyżurów, które są wynagradzane inaczej. Kierowca otrzymuje za nie albo stawkę godzinową, albo minimum 50% takiej stawki. Ustawa przewiduje także obowiązek adnotacji, czy dyżur był pełniony w domu.
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy
 • usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności

Zwolnienia z prowadzenia ewidencji

W przypadku pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz tych otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy. Pracodawcy muszą jednak prowadzić indywidualne karty ewidencji nieobecności pracownika.

Ewidencja Czasu Pracy Zleceniobiorców

Czas pracy zleceniobiorców należy ewidencjonować w systemie godzinowym. Ustawa nie precyzuje jednak, w jaki sposób tworzyć taką ewidencję.

Kontrola Ewidencji Czasu Pracy przez PIP

Ewidencja czasu pracy kierowcy jest jednym z dokumentów kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Jej brak jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny. Sporządzona ewidencja powinna być przejrzysta i kompletna, możliwa do okazania organom kontrolującym.

Przechowywanie Ewidencji Czasu Pracy Kierowcy

Ewidencja czasu pracy kierowcy może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Musi być przechowywana przez 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego dla kierowców-pracowników. Ewidencję czasu pracy samozatrudnionych należy przechowywać tylko przez 2 lata.


Ewidencja czasu pracy kierowcy to kluczowy element zarządzania czasem pracy w branży transportowej. Przestrzeganie przepisów i prowadzenie dokładnej ewidencji jest niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem i ochrony praw pracowników.

Zaufaj specjalistycznej obsłudze w zakresie sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowcy

Kancelaria Transportowa Transtica od ponad 10 lat specjalizuje się w sporządzaniu ewidencji czasu pracy kierowcy. Nasza wieloletnia współpraca z wieloma firmami transportowymi i bogate portfolio świadczą o naszym doświadczeniu i profesjonalizmie.

W Transtica doskonale rozumiemy, jak ważna jest precyzyjna i zgodna z przepisami ewidencja czasu pracy kierowcy. Dlatego dostosowujemy każdą ofertę indywidualnie, aby spełniała specyficzne potrzeby Twojej firmy.

Jeśli szukasz niezawodnego partnera do zarządzania ewidencją czasu pracy kierowcy, skontaktuj się z nami. Zapewniamy kompleksową obsługę i pełne wsparcie, dzięki czemu możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Zaufaj Transtica – eksperci w ewidencji czasu pracy kierowcy.