Płaca minimalna we Francji

Jeździsz do Francji? Zadzwoń do nas!

Witamy w transtica.pl

Masz problem z ITD lub PIP? Zadzwoń do nas!

Ewidencja czasu pracy

Wraz z pełnym raportem wykroczeń.

Harmonogramy

Dla firm realizujących przewozy regularne na liniach do 50 kilometrów

Odwołania od Viatoll

Pomagamy odwołać się od kar nałożonych za e-myto.

Aktualności


Obsługa prawna firm transportowych

Nasz zespół prawny zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm transportowych. Specjalizujemy się w tej dziedzinie i mamy w niej długoletnią praktykę. Stałą obsługą prawną obejmuje kilkadziesiąt firm transportowych. Każdego dnia udzielamy porad prawnych i rozwiązujemy problemy przewoźników. Jeśli macie Państwo jakiś problem to zapraszamy do kontaktu z nami.

 


Więcej

 

Harmonogramy dla linii regularnych

Przewoźniku! Jeżeli wykonujesz przewozy na liniach regularnych do 50 km Twoim obowiązkiem jest tworzenie rozkładu czasu pracy kierowcy potocznie zwanego harmonogramem. Tworzymy harmonogramy zgodne z normami Rozdziału 4a Ustawy o czasie pracy kierowców, na podstawie przesłanych rozkładów jazdy obsługiwanych linii. Tylko prawidłowa analiza rozkładów jazdy pozwala stworzyć harmonogramy uwzględniające normy dotyczące czasu jazdy, pracy innej, przysługujących przerw i okresów dyspozycyjności.
Więcej

Odwołania od Viatoll

Służymy niezwłocznie radą i działaniem na wypadek:
zatrzymania pojazdów do kontroli przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego;
nałożenia kary z tytułu:
- braku rejestracji pojazdu w Systemie viaTOLL;
- nieodpowiedniej instalacji urządzenia viaBOX;
- nieprawidłowego określenia kategorii pojazdu przy rejestracji;
- wjazdu na odcinek płatny drogi publicznej bez uiszczenia opłaty;
- naruszenia innych obowiązków określonych w ustawie o drogach publicznych.

Więcej

Odwołania od decyzji ITD i PIP

Podczas kontroli na drodze Inspektor Transportu Drogowego za zaistniałe uchybienia może nałożyć na przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego karę w wysokości do 10 000 zł. Natomiast w przypadku „wizyty” w siedzibie firmy łączna wysokość zsumowanych kar może maksymalnie sięgać do kwoty 40 000zł. Te same wymogi kar maksymalnych dotyczą kontroli przeprowadzonych przez Inspektora Pracy w ramach uprawnień przysługujących na mocy Ustawy o transporcie drogowym w odniesieniu do zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju.


Więcej

Szkolenia firm transportowych

Zapraszamy na szkolenia kierowców i kadry zarządzającej. Przeszkolimy Twoich kierowców z norm Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw, odpoczynków, jazdy załodze itp. Podpowiemy jak uchronić się od ewentualnych kar za naruszenia czasu pracy i norm. Na szkoleniach kadry zarządzającej dodatkowo omawiane są systemy czasu pracy, instruujemy jak prawidłowo naliczać dodatki za godziny nadliczbowe, dyżury, prace w godzinach nocnych, w niedziele i święta oraz wiele ciekawych i istotnych informacji będących obowiązkami pracodawców, które wynikają z aktów prawnych.


Więcej

Audyt prawny dla firm transportowych

Audyt prawny to doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy transportowej. Jest to bardzo dokładna analiza Państwa firmy. Mówiąc metaforycznie, gdyby wasza firma była domem, to nasi audytorzy sprawdziliby ją od gruntu na którym stoi, aż po szczyt piorunochronu. Kontrola odbywa się pod kątem wszystkich aspektów i wymagań prawa transportowego, pracy, karnego jak i cywilnego. Kontroli w waszej firmie podlega każdy dokument. Jeśli dodamy do tego bardzo dokładną analizę czasu pracy kierowców, da nam to bardzo dokładny obraz Państwa firmy.


Więcej

Ewidecja czasu pracy kierowcow

Na podstawie tarcz tachografu i/lub plików cyfrowych z kart kierowców oraz dodatkowej dokumentacji odnoszącej się do czasu pracy kierowcy (takiej jak zaświadczenia o działalności kierowcy, informacje o urlopach, zwolnieniach chorobowych oraz innych nieobecności) wykonujemy raporty zgodne wymogami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Ewidencja czasu pracy kierowcy sporządzana jest na podstawie przepisów Kodeksu Pracy i Ustawy o czasie pracy kierowców.Więcej

Pomoc prawna dla kierowców

Od stycznie 2012 roku kierowcy narażeni są na kary, nawet do 2000zł podczas każdej kontroli na drodze. Nas zespół prawników postanowił pomóc kierowcom zapoznać się z karami, które przewiduje dla nich ustawodawca. Kierowcy mogą się zwracać do nas mając wątpliwości odnoście czasu pracy, tachografów, kart kierowcy, i wielu innych zagadnień dotyczących pracy kierowcy.
Więcej

Przygotowanie firmy do kontroli ITD i PIP

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą musi spełniać określone wymogi ustawowe i utrzymać pewne standardy świadczonych usług. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku przewoźników drogowych. To od samego właściciela firmy zależy czy będzie sobie „panem, załogą, okrętem” i wszystkie czynności wykona samodzielnie czy może sceduje cześć obowiązków bądź wręcz ich większość na wykwalifikowany w tym celu personel, oszczędzając przy tym cenny czas, który może w zamian poświecić np. na planowanie polityki firmy.Więcej

Prawo przewozowe - konwencja CMR

Nieważne czy jesteś przewoźnikiem, nadawcą czy też odbiorcą przesyłki jeżeli masz jakiekolwiek problem związany z wykonaniem umowy przewozu zgłoś się do nas. Nasz zespół profesjonalnie pomoże rozwiązać twoje problemy poprzez przygotowanie odpowiednich pism ( odwołań, wyjaśnień czy też reklamacji). Przed przyjęciem zlecenia do realizacji dokonujemy realnej oceny skuteczności naszych działań a w razie potrzeby także reprezentację prawną.Więcej

Poświadczenia finansowe dla firm transportowych

Po 4 grudnia 2011 roku zmieniły się diametralnie zasady poświadczeń finansowych dla firm transportowych. Teoria jaką niesie za sobą rozporządzenie nr 1071/2009 WE mówi: „ART. 7.1. W CELU SPEŁNIENIA WYMOGU OKREŚLONEGO W ART. 3 UST. 1LIT. C) PRZEDSIĘBIORCA MUSI BYĆ W STANIE W KAŻDYM MOMENCIE ROKU FINANSOWEGO SPEŁNIĆ SWOJE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE......


Więcej

Obsługa prawna firm transportowych

Nasz zespół prawny zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm transportowych. Specjalizujemy się w tej dziedzinie i mamy w niej długoletnią praktykę. Stałą obsługą prawną obejmuje kilkadziesiąt firm transportowych. Każdego dnia udzielamy porad prawnych i rozwiązujemy problemy przewoźników. Jeśli macie Państwo jakiś problem to zapraszamy do kontaktu z nami.

 


Więcej

 

Nasi partnerzy:


Keep in touch with us

BOK 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.