Audyt prawy dla firm transportowych

W Kancelarii Transportowej Transtica wiemy, jak istotne jest dla Ciebie bezpieczeństwo prawnego funkcjonowania firmy transportowej. Dlatego prezentujemy naszą ofertę kompleksowego Audytu Prawnego, który nie tylko skupia się na kontroli zgodności z prawem transportowym, ale również oferuje wsparcie w implementacji niezbędnych procedur naprawczych.

Część 1: Kontrola Prawna – Od Fundamentów do Szczytu

W pierwszej fazie audytu nasza doświadczona ekipa audytorów przeprowadzi kompleksową kontrolę wszystkich aspektów prawnych działalności Twojej firmy transportowej. To nie jest zwykła inspekcja – to dogłębna analiza, która obejmuje wszystkie obszary prawa transportowego, prawa pracy, prawa karnego i cywilnego.

1.1. Analiza Dokumentacji

Każdy dokument w Twojej firmie podlega gruntownej kontroli. Od umów po faktury, nasza ekipa sprawdzi, czy wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

1.2. Weryfikacja Wiedzy

Sprawdzamy nie tylko dokumenty, ale także wiedzę pracowników, zarówno kierowców, jak i osób odpowiedzialnych za zarządzanie transportem. Dzięki temu uzyskujemy pełen obraz i identyfikujemy obszary wymagające uwagi.

1.3. Analiza Czasu Pracy Kierowców

Dokładna analiza czasu pracy kierowców pozwala nam zrozumieć, jak efektywnie zarządzana jest praca w firmie. To kluczowy element audytu, który wykracza poza standardowe procedury kontrolne ITD, PIP czy Starostwa.

Część 2: Analiza i Raportowanie

Po przeprowadzeniu kontroli, przechodzimy do analizy zebranych danych i przygotowania szczegółowego raportu. To nie jest zwykły raport – to narzędzie, które pomoże zidentyfikować ryzyka i opracować procedury naprawcze.

2.1. Raport Stopnia Ryzyka

Przedstawiamy raport stopnia ryzyka w Twojej firmie, podkreślając obszary wymagające natychmiastowej uwagi i działań naprawczych.

2.2. Procedury Naprawcze

Nie zostawiamy Cię samego z wykrytymi problemami. Opracowujemy szczegółowe procedury naprawcze i wspieramy Cię na każdym etapie ich wdrożenia.

2.3. Szkolenia dla Kadry i Kierowców

Wdrażamy specjalnie dostosowane szkolenia dla personelu, aby zapewnić im pełną świadomość i zrozumienie nowych procedur. Szkolenia odbywają się w terminach dostosowanych do harmonogramu pracy firmy.

2.4. Optymalizacja Kosztów Transportu

W trakcie audytu analizujemy koszty związane z transportem i proponujemy sposoby ich optymalizacji, zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

Część 3: Rekontrola – Śledzenie Efektów

Po ustalonym okresie przeprowadzamy rekontrolę, która pokazuje, w jakim stopniu procedury naprawcze zostały wdrożone w firmie. To dla naszej ekipy i dla Ciebie istotne narzędzie oceny skuteczności audytu.

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszej Oferty?

Audyt Prawny dla Firm Transportowych to nie tylko inwestycja w zgodność z przepisami, ale także gwarancja bezpieczeństwa prawnego Twojego biznesu. Uniknij kar finansowych, utraty licencji czy Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Wybierz Transtica – tu każdy klient jest traktowany jak członek rodziny, a bezpieczeństwo Twojej firmy to nasz priorytet!

Jak ITD kontroluje firmy transportowe

Podstawą prawną kontroli ITD w firmach transportowych jest przede wszystkim ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Zgodnie z tymi przepisami, Inspekcja Transportu Drogowego ma prawo przeprowadzać kontrole w firmach transportowych w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, stanu technicznego pojazdów oraz innych aspektów związanych z bezpieczeństwem transportu drogowego. W efekcie, kontrola ITD stanowi nieodłączny element codzienności dla firm transportowych, a jej skuteczne przeprowadzenie może mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oraz jakości świadczonych usług.

Kary za brak harmonogramów

Wraz z dynamicznym rozwojem branży transportowej, aspekty związane z czasem pracy kierowców nabierają coraz większego znaczenia. Jednym z kluczowych dokumentów regulujących tę kwestię jest harmonogram czasu pracy. W artykule tym skupimy się na analizie kar związanych z brakiem harmonogramów na liniach regularnych do 50 km. Datując się od 1 stycznia 2012 roku, wprowadzono sankcje dla przewoźników nieprzestrzegających tego obowiązku. 

Co grozi firmie za brak dokumentowania aktywności w dobie przez kierowcę

Sprawa wydaje się dość oczywista, ale wielu kierowców podchodzi do tego lekceważąco, nie przywiązując wagi do surowych konsekwencji jakie grożą jemu samemu jak również innym osobom. O tym jakie sankcje i komu grożą za niedopełnienie przez kierowcę obowiązku pełnej dokumentacji aktywności w dobie przeczytacie wszystko pod poniższym linkiem.

Jak wygląda audyt prawny przeprowadzany przez Transtice

Czym tak naprawdę jest audyt prawny w firmie transportowej? Brzmi to bardzo poważnie dlatego chciałbym przybliżyć Państwu proces audytu prawnego w firmie transportowej, którego kluczowym elementem jest skrupulatne przeglądanie dokumentacji oraz czasu pracy kierowców. W ramach audytu przeprowadzanego przez Kancelarię Transportową Transtica, starannie analizujemy każdy aspekt działalności firmy, kierując się tą samą metodyką, którą stosują inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). Sprawdzamy kompleksowo dokumentację dotyczącą floty pojazdów, przewozów, szkoleń kierowców oraz wszelkich innych istotnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności transportowej.

Jednym z głównych obszarów naszej analizy jest kontrola czasu pracy kierowców, która ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Przywiązujemy szczególną wagę do przestrzegania przepisów dotyczących limitów godzin pracy, odpoczynku oraz ewidencji czasu pracy, starając się zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości lub naruszenia. Po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji oraz czasu pracy kierowców, sporządzamy pełen raport, w którym szczegółowo prezentujemy wszelkie stwierdzone naruszenia oraz propozycje działań naprawczych. Naszym celem jest nie tylko zidentyfikowanie problemów, ale przede wszystkim opracowanie konkretnego planu działania, który pozwoli firmie transportowej dostosować się do obowiązujących przepisów i uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.

Audyty prawne prowadzone przez Kancelarię Transportową Transtica to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności i kompleksowej analizy wszystkich aspektów działalności firmy transportowej. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu do każdego klienta, pomagamy firmom transportowym w osiągnięciu doskonałości w detalach transportowych.