Za Kierownicą i W Biurze: Jak ITD Sprawdza Firmy Transportowe?

Transport drogowy to nie tylko kilometry dróg, ale także rygorystyczne przepisy i kontrola Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). Choć teoretycznie firmy transportowe są kontrolowane co 5 lat, kierowcy na drodze mogą być kluczem do przyspieszenia tego procesu.

1. Notatki Służbowe: Droga do Kontroli: Wielu kierowców doświadczyło zatrzymania przez inspektorów ITD na drodze. Jeśli podczas takiego zatrzymania ujawnią się poważne naruszenia czasu pracy, inspektorzy potrafią sporządzić notatkę służbową, wskazując, że dana firma „nadaje się” do kontroli w siedzibie.

2. Psychologia Na Drodze: Rozmowy z Kierowcami: Inspektorzy ITD nie są tylko stróżami prawa, są również biegłymi psychologami. Rozmowy z kierowcami podczas kontroli pozwalają im zdobyć cenne informacje. Te informacje mogą skłonić do sporządzenia notatki służbowej, która trafia do bazy danych i staje się podstawą do kontroli w siedzibie firmy.

3. Skuteczna Komunikacja: Kierowca jako Źródło Informacji: Inspektorzy potrafią zdobyć kluczowe informacje od kierowców dotyczące warunków pracy, systemów zarządzania czasem, czy przestrzegania przepisów. Te informacje nie tylko pomagają w sporządzeniu notatki, ale także precyzyjnie kierują kolejnym etapem – kontrolą w siedzibie firmy.

4. Notatka Służbowa to Początek: Kontrola W Siedzibie Firmy: Notatka służbowa to zaledwie pierwszy krok. Po jej sporządzeniu, firma staje się potencjalnym celem dla restrykcyjnej kontroli w siedzibie. Inspektorzy ITD sprawdzają wówczas wszelkie aspekty działalności firmy, począwszy od dokumentacji, poprzez stan techniczny pojazdów, aż po warunki pracy.

5. Rygorystyczne Przepisy: Konieczność Dostosowania: Firmy transportowe, świadome rygorów ITD, muszą nie tylko przestrzegać obowiązujących przepisów, ale także być gotowe na nieoczekiwane kontrole. Dostosowanie się do wymogów i skorzystanie z usług specjalistów, takich jak Transtica, może zminimalizować ryzyko i uprościć proces kontroli.

Przebieg Kontroli ITD: Od Początku do Końca

Kontrola ITD (Inspekcji Transportu Drogowego) to proces szczegółowego sprawdzania działalności firm transportowych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów i norm regulujących transport drogowy. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie obejmuje ten skomplikowany proces.

1. Powiadomienie o Kontroli: Przed przeprowadzeniem kontroli ITD, firma otrzymuje powiadomienie. Inspektorzy informują o dokładnej dacie i godzinie planowanej wizyty. To daje przedsiębiorstwu pewien czas na przygotowanie dokumentów oraz sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami.

2. Weryfikacja Dokumentów: Pierwszym etapem kontroli jest dokładna weryfikacja wszelkich dokumentów związanych z działalnością transportową. Inspektorzy sprawdzają m.in. karty kierowców, tachografy, dokumenty przewozowe, a także wszelkie umowy i licencje.

3. Kontrola Warunków Technicznych Pojazdów: Inspektorzy dokładnie sprawdzają stan techniczny pojazdów wchodzących w skład floty firmy. To obejmuje m.in. stan opon, hamulców, oświetlenia, a także ogólny stan techniczny pojazdu.

4. Analiza Czasu Pracy Kierowców: Jednym z kluczowych elementów kontroli jest analiza czasu pracy kierowców. Inspektorzy sprawdzają zgodność z przepisami dotyczącymi dyżurów, czasu jazdy, przerw oraz odpoczynku. Poważne naruszenia w tym obszarze mogą skutkować poważnymi konsekwencjami.

5. Rozmowy z Pracownikami: Inspektorzy często przeprowadzają rozmowy z kierowcami i innymi pracownikami firmy w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat warunków pracy, przestrzegania przepisów oraz ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

6. Wyniki Kontroli: Na zakończenie kontroli, inspektorzy przedstawiają firmie wyniki swoich ustaleń. Jeśli zostaną wykryte poważne naruszenia, firma może być ukarana finansowo, a także stanąć w obliczu ryzyka rekontroli w ciągu roku.

Skuteczne Przygotowanie do kontroli ITD z Transtica: Wobec ryzyka konsekwencji wynikających z kontroli ITD, warto skorzystać z usług Transtici. Nasza firma specjalizuje się w nadzorze prawnym nad firmami transportowymi, oferując kompleksowe przygotowanie do kontroli oraz pomoc w dostosowywaniu się do restrykcyjnych przepisów.