Aktem prawnym, który kształtuje warunki wykonania umowy przewozu w prawie krajowym jest Ustawa Prawo Przewozowe. Ustawa ta reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego. Do przewozów międzynarodowych stosuje się zaś Konwencje CMR. Konwencję tą stosuje się do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się. Tak więc Konwencja CMR ma zastosowanie jedynie w stosunku do odpłatnych usług świadczonych w międzynarodowym transporcie towarów przez profesjonalnych przewoźników, na podstawie uzyskanych odpowiednich uprawnień w danym państwie.

 

Kto ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozu? Co zrobić jeżeli podczas załadunku, przeładunku czy rozładunku dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia towaru? Kto wówczas ponosi odpowiedzialność? Jak uchronić się przed odpowiedzialnością za szkodę, która powstała nie z naszej winy? Jaka jest odpowiedzialność przewoźnika gdy podwykonawca opóźni transport? Jakie są konsekwencje wpisania w liście przewozowym podwykonawcy jako przewoźnika a jakie błędnego wpisania nadawcy? Jak do ubezpieczyć przesyłkę aby odszkodowanie wynosiło całą wartość a nie tylko jej część? – Jeżeli masz problem wynikający z umowy przewozu czy to w prawie krajowym czy międzynarodowym niezwłocznie zgłoś się do nas. Pomożemy Ci rozwiązać twój problem w szczególności poprzez ustalenie kto jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu. Wiemy, że umowa przewozu jest problemem bardzo złożonym ze względu na zróżnicowane podstawy prawne. Inaczej bowiem -odpowiedzialność ta kształtuje się w prawie krajowym a inaczej w międzynarodowym.

Nieważne czy jesteś przewoźnikiem, nadawcą czy też odbiorcą przesyłki jeżeli masz jakiekolwiek problem związany z wykonaniem umowy przewozu zgłoś się do nas. Nasz zespół profesjonalnie pomoże rozwiązać twoje problemy poprzez przygotowanie odpowiednich pism ( odwołań, wyjaśnień czy też reklamacji). Przed przyjęciem zlecenia do realizacji dokonujemy realnej oceny skuteczności naszych działań a w razie potrzeby także reprezentację prawną.

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.