Nov 30, 2011

Sposoby płatności w systemie ViaTOLL oraz kary za przejazd po drodze objętej systemem e-myto


Ważne, aby pamiętać, że korzystanie systemu pre-paid wymaga od przewoźnika bardzo dużej dyscypliny. Kierowca musi ze sobą wozić gotówkę na doładowania urządzenia i gromadzić kwity za płatności. A jeśli firma dokonuje doładowania przez internet, viaBOX będzie gotowe do pracy dopiero po zaksięgowaniu przelewu na koncie viaTOLL – co może trwać nawet kilka dni i spowodować naliczenie kar za nieopłacone korzystanie z dróg.Opłaty drogowe w Polsce nie podlegają podatkowi VAT. Ich ujęcie w fakturze DKV oznacza tylko tyle, że ich koszt wyodrębniony jest obok innych transakcji dokonywanych za pośrednictwem DKV, jak paliwo, myjnia czy serwis auta.

 

Post-Paid- inaczej płatność z dołu, na podstawie faktury.
Pre-Paid - to inaczej przedpłata.

Pre-paid
Pre-paid to inaczej przedpłata. Polega na ładowaniu swojego konta w systemie viaTOLL ustaloną kwotą. Można tego dokonać poprzez operatora karty paliwowej, np. DKV lub bezpośrednio w punktach viaTOLL.
Kiedy pojazd porusza się po płatnych drogach, urządzenie viaBOX nalicza opłaty. Ich wartość jest odliczana od kwoty zgromadzonej na rachunku.

JAK TO DZIAŁA?
Należy zamówić i zamontować urządzenie viaBOX w pojeździe
Naładować swoje konto pre-paid kwotą min. 120 zł np. przy użyciu karty DKV
Po każdym przejechanych kilometrze stan konta pomniejsza się aż do osiągnięcia minimum – viaBOX sygnalizuje to czerwonym kolorem diody
należy wówczas niezwłocznie naładować urządzenie w dowolnym punkcie dystrybucji viaTOLL
inną możliwością jest zapisanie kwoty granicznej, po której nastąpi automatyczne doładowanie konta nowymi środkami, tzw. „top-up” – dzięki temu nie będzie potrzeby osobistego odwiedzania punktu dystrybucji viaTOLL

Ważne, aby pamiętać, że korzystanie systemu pre-paid wymaga od przewoźnika bardzo dużej dyscypliny. Kierowca musi ze sobą wozić gotówkę na doładowania urządzenia i gromadzić kwity za płatności. A jeśli firma dokonuje doładowania przez internet, viaBOX będzie gotowe do pracy dopiero po zaksięgowaniu przelewu na koncie viaTOLL – co może trwać nawet kilka dni i spowodować naliczenie kar za nieopłacone korzystanie z dróg.

Post-paid
Post-paid to inaczej płatność z dołu. Uwaga: tylko za pośrednictwem DKV Euro Service można zarejestrować się do płatności post-paid bez konieczności przedstawiania żadnego zabezpieczenia finansowego!


JAK TO DZIAŁA?
Kiedy pojazd porusza się po płatnych drogach, urządzenie viaBOX nalicza opłaty. Dwa razy w miesiącu kwoty są sumowane. Na tej podstawie operator karty wystawia fakturę. W przypadku DKV opłaty z tytułu e-myta są wyodrębnione na tej samej fakturze, co paliwo i inne produkty płatne przy pomocy DKV Card.
Opłaty drogowe w Polsce nie podlegają podatkowi VAT. Ich ujęcie w fakturze DKV oznacza tylko tyle, że ich koszt wyodrębniony jest obok innych transakcji dokonywanych za pośrednictwem DKV, jak paliwo, myjnia czy serwis auta.


CO TRZEBA BĘDZIE ZROBIĆ?
Zamówić urządzenie viaBOX u operatora karty paliwowej
odebrać urządzenia w punkcie dystrybucji viaBOX
Zamontować urządzenie viaBOX na przedniej szybie pojazdu
do każdego urządzenia dołączona będzie instrukcja obsługi
Urządzenia automatycznie naliczają opłatę po przejechaniu każdego kilometra płatnej drogi. Kierowca nie musi nic robić, aby obsługiwać system. Jeden lub dwa razy w miesiącu firma otrzymuje fakturę - w przypadku DKV jej termin płatności wynosi 21 dni.

Opłaty drogowe w Polsce NIE będą podlegać podatkowi VAT.
ich ujęcie w fakturze DKV oznacza tylko tyle, że ich koszt wyodrębniony jest obok innych transakcji dokonywanych za pośrednictwem DKV, jak paliwo, myjnia czy serwis auta.
Opłaty drogowe mogą być księgowane jako koszty prowadzenia działalności.

Zabezpieczenie płatności okresowej w formach:
1. pieniężnej
2. gwarancji bankowej
3. gwarancji ubezpieczeniowej
4. poręczenia

Obliczanie zabezpieczenia w płatności z dołu:
Z= S x R x 1,3
Z-minimalna kwota zabezpieczenia na dany pojazd
S- przewidywana liczba kilometrów wykonanych w ciągu 45 dni
R- stawka opłaty elektronicznej dla danego pojazdu

Reklamacja:
Składana na wysokość opłaty elektronicznej wskazanej w dokumencie informującym o wysokości naliczonej opłaty.
Składana w formie pisemnej w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia
Dokumentu Rozpatrzenie reklamacji w ciągu 30 dni od dnia złożenia

Kary za przejazd po drodze objętej systemem e-myto:
bez uiszczenia opłaty- 3.000 zł
bez uiszczenia opłaty w pełnej wysokości- 1.500 zł
Bez włączenia urządzenia- 3.000 zł
Wprowadzenia do urządzenia nieprawidłowych danych- 1.500 zł
Używanie viaBOX-u niezgodnie z przeznaczeniem- 1.500 zł
Kierowanie pojazdem w razie stwierdzenia niesprawności tego urządzenia- 3.000 zł


Opracowanie: TRANSTICA

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.