Nov 29, 2011

E-myto a podatek VAT


Resort finansów w interpretacji podatkowej z sierpnia 2010 r. uznał generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za organ władzy publicznej w związku z poborem opłat elektronicznych i opłat za przejazd autostradą co spowodowało zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy o Vat, iż nie są uznawane za podatnika VAT. Skutkuje to tym, że e-myto nie podlega podatkowi od towarów i usług. Zgodnie z art 13 ust 1 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej „ krajowe” (…) organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności opłaty, składki lub płatności w związku...

z takimi działaniami lub transakcjami”.

Resort finansów w interpretacji podatkowej z sierpnia 2010 r. uznał generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za organ władzy publicznej w związku z poborem opłat elektronicznych i opłat za przejazd autostradą co spowodowało zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy o Vat, iż nie są uznawane za podatnika VAT. Skutkuje to tym, że e-myto nie podlega podatkowi od towarów i usług.

Zgodnie z art 13 ust 1 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej „ krajowe” (…) organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami”.

Ważnym dla rozstrzygnięcia problemu VAT od e-myta jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący materii VAT i działalności organów władzy z 2008 roku wydany w sprawie Isle of Wight ( C-288/07).

 

Opracowanie: TRANSTICA

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.