Oct 25, 2012

Uwaga! Kierowcy przy kontroli w siedzibie firmy płacą mandaty bez limitu!


A jednak to nie plotki ….…UWAGA KIEROWCY - nowe wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego         Kierowcy z przerażeniem przyjęli nowe przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2012 r., nakładające na nich kary w drodze mandatów nawet do 2 tys. zł, ale większość z nich nie jest świadoma, że to wysokość maksymalna jednego mandatu, a nie suma kilku mandatów możliwych podczas nawet jednej kontroli…

 

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi obowiązującymi od października br. wydanymi przez GITD skierowanych do Inspektorów ITD suma możliwych kar, które mogą być nałożone na kierowców nie jest ograniczona, oznacza to, iż podczas jednej kontroli mogą być ukarani karą nawet kilkunastu tysięcy złotych. Albowiem Inspektor jest zobowiązany do ukarania kierowcy grzywna w drodze mandatów karnych za wszystkie naruszenia, które stwierdzi podczas kontroli. A zgodnie z ustawą o transporcie drogowym każdy mandat karny może nakładać grzywnę w wysokości od 50 do 2.000 zł. Przy tym za jedno naruszenie uznaje się każde przekroczenie przepisów. A dodatkowo za te same naruszenia wykryte przez ITD, obarczeni karą będą przedsiębiorcy. Najlepiej widać to na przykładzie. Kara dla przedsiębiorcy wynosiła 15.000 złotych. Porozumiał się więc on z kierowcami, aby zeznali, że wykroczenia te wynikały tylko z ich winy i on jako właściciel nie miał na nie wpływu. Kierowcy spodziewali się mandatu w wysokości 2000 złotych. Jakież było ich zdziwienie kiedy zamiast 2 tysięcy suma mandatów dla każdego z nich wyniosła 8400 zł!!!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub dostałeś zawiadomienie o kontroli to zadzwoń po numer 500 561 861.

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.