Feb 3, 2017

Płaca minimalna w Austrii w obliczu prowadzenia firmy transportowej


Austria 1 stycznia 2017 roku wprowadziła zmiany w przepisach o płacy minimalnej, które obowiązują kierowców firm transportowych z Polski. Nowe przepisy wynikają z ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG). Nowe regulacje są bardzo restrykcyjne czego można się było już od dawna spodziewać. Teoretycznie regulacje te mają gwarantować kierowcom takie same prawa w wynagradzaniu oraz warunkach wykonywania pracy. W rzeczywistości chodzi o wyeliminowanie wschodnioeuropejskich firm transportowych z austriackiego rynku. Wiadomo już że za powtórne naruszenie przepisów dot. płacy minimalnej w Austrii przewoźnik narażony jest na karę zakazu wykonywania usług na terenie Austrii przez 5 LAT(!).

Austriackie stawki tyczą się kierowców, którzy wykonują kabotaż, a także załadunek lub rozładunek na terenie Austrii. Przepisy Austriackie nie dotyczą tranzytu. Od 1 stycznia wprowadzono także przepisy które w teorii mają zwalczać dumping socjalny.

Płaca minimalna dla kierowcy wynosiła od 8,49 euro do 10,50 euro. Od tego roku stawki te zwiększają się o 2,7 %. Należy zauważyć że na płacę składa się wiele elementów (jak np. premie). Przestrzegamy jednak przedsiębiorców przed wykonywaniem transportu bez kompletu dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia, które kierowca powinien mieć przy sobie w kabinie. Każdy kierowca powinien tez zostać zgłoszony do urzędu.

Pełna dokumentacja powinna się składać z następujących elementów:
Umowa o pracę (może być w języku angielskim)
Karta płac (w jęz. niemieckim)
Potwierdzenie otrzymywania wynagrodzenia (w jęz. niemieckim)
Zapis wynagradzania i czasu pracy (w jęz. niemieckim)
Dokumenty potwierdzające kwalifikację grupy płacowej (w jęz. niemieckim)
ZUS-owski formularz A1 (jeśli kierowca podlega ubezpieczeniu)

Ponadto na 7 dni przed rozpoczęciem transportu na terenie Austrii należy zgłosić kierowcę do Centralnego Urzędu Koordynacyjnego ds. Kontroli Nielegalnego Zatrudnienia. Dziś jest to już o wiele prostsze, gdyż można to zrobić drogą elektroniczną. Służy do tego formularz ZKO3, który z kolei znaleźć można na stronie www.bmf.gv.at .

W przypadku, gdy z ważnych powodów (niezależnych od nas czy w przypadku zlecenia krótkoterminowego) firma nie jest w stanie dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania transportu, możecie to zrobić maksymalnie przed rozpoczęciem pracy kierowcy. Niestety w tym przypadku jesteśmy zdani na uznaniowość organu kontrolnego i to, co w jednym przypadku może zostać uznane za zasadne w innym przypadku zasadne być już nie musi.

Następną kwestią jest zapis o sytuacji, w której dany pracownik pracujący przy jednym projekcie lub przy wielu tego samego rodzaju (transport) może być zgłaszany raz na trzy miesiące. Bardzo trudno w tym momencie określić czy zapis ten będzie miał zastosowanie przy wykonywaniu transportu. Dlatego lepiej stosować dotychczasowe zasady.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów dot. Płacy minimalnej są rzecz jasna drakońskie. Za nieprzestrzeganie przepisów i niewypłacanie wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości grozi kara w wysokości 50.000 euro. Znowelizowane przepisy wprowadzają także wyższe kary za naruszenie przepisu dot. Zgłoszenia kierowcy o 100 procent. Obecnie to 20.000 euro za jednego pracownika.

Najbardziej zaś dotkliwą karą może być wspomniany wcześniej zakaz świadczenia usług na terenie Austrii za powtórne naruszenie przepisów zgłoszeniowych. W przypadku ponownego ukarania prawomocnym wyrokiem urząd ma prawo wydać zakaz wykonywania usług na okres 5 lat. Istnieje furtka w postaci usunięcia przez pracodawcę powstałego uchybienia i ubiegać się o cofnięcie zakazu. W przypadku wykonywania transportu pomimo zakazu na terenie Austrii przedsiębiorca musi liczyć się z grzywną w wysokości 20.000 euro.

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego jest dużym orężem do walki z polskimi przewoźnikami i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Widać to doskonale po wysokości kar. Możemy też być pewni że w przeciwieństwie do niemieckiego MiLogu ta ustawa będzie bardzo rygorystycznie egzekwowana, a organy kontrolne będą bardzo szczegółowe podczas sprawdzania dokumentacji.

Opracowanie: transtica.pl


Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.