Przerwy w prowadzeniu pojazdu

Zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006 WE „przerwa” oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku.

Co mówi Rozporządzenie 561/2006 WE – Artykuł 7

Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku.

Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego.

Poniżej na schematach przedstawiono przykładowe sposoby odbioru przerw.

Po każdej 45 minutowej przerwie kierowca ma prawo do 4,5 godzinnego czasu prowadzenia pojazdu, bez względu na to czy czas prowadzenia pojazdu przed odbiorem przerwy wynosił 4,5 godziny czy tez 1 godzinę.

Przykładowy schemat odbioru przerwy dzielonej 15+30

Jak widać powyżej po 1 godzinie prowadzenia pojazdu kierowca odebrał przerwę, która wynosiła minimum 15 min, po upływie 4,5 godziny prowadzenia pojazdu kierowca odbiera drugą część przerwy trwającą przynajmniej 30 minut.

UWAGA!
Jeżeli kierowca odebrał przerwę trwającą 44 minut będzie ona potraktowana jako pierwsza część przerwy dzielonej, zaliczona jako odbiór tylko 15 minut przerwy i po upływie 4,5 godziny prowadzenia pojazdu kierowca musi odebrać przynajmniej 30 minut przerwy – druga część przerwy dzielonej.

Kary za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy

Kara przewidziana jest dla kierowcy, który podczas kontroli na drodze zapłaci 150 zł za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę (załącznik I ustawy o transporcie drogowym pkt. 4.2)
Przedsiębiorca zapłaci: 150 zł za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut (załącznik III pkt 5.2.1), oraz 200 zł za każde następne rozpoczęte 30 minut (pkt 5.2.2)

Zarówno w przypadku kierowcy jak i przedsiębiorcy ustawodawca przewidział 15 minut tolerancji, tak więc kara może być nałożona dopiero wtedy, jeżeli czas prowadzenia bez przerwy wyniesie 4 godziny i 45 min 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *