Płaca minimalna dla kierowców w Austrii – Zmiany od stycznia 2017 roku

Austria wprowadziła nowe przepisy dotyczące płacy minimalnej dla kierowców, które mają istotne konsekwencje dla firm transportowych z Polski. Zmiany te wynikają z ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG) i są ukierunkowane na zapewnienie równości w wynagradzaniu i warunkach pracy, choć w praktyce ich celem wydaje się być ograniczenie udziału firm z Europy Wschodniej na austriackim rynku. Warto zwrócić uwagę, że za powtórne naruszenie przepisów płacy minimalnej grozi kara w postaci pięcioletniego zakazu świadczenia usług na terenie Austrii.

Stawki płacy minimalnej i ich wzrost

Przepisy dotyczą kierowców wykonujących kabotaż oraz załadunek lub rozładunek na terenie Austrii, nie obejmują natomiast transportu tranzytowego. Począwszy od 1 stycznia, płaca minimalna dla kierowców wynosiła od 8,49 euro do 10,50 euro. Warto jednak zaznaczyć, że składają się na nią różne elementy, takie jak premie. Przedsiębiorców przestrzega się również przed podejmowaniem transportu bez kompletnych dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia, które kierowca powinien mieć przy sobie w kabinie.

Niezbędna dokumentacja

Pełna dokumentacja obejmuje umowę o pracę (może być w języku angielskim), kartę płac (w języku niemieckim), potwierdzenie otrzymywania wynagrodzenia (w języku niemieckim), zapis wynagradzania i czasu pracy (w języku niemieckim), dokumenty potwierdzające kwalifikację grupy płacowej (w języku niemieckim), oraz formularz A1 ZUS (jeśli kierowca podlega ubezpieczeniu).

Zgłoszenie kierowcy i elektroniczna procedura

Niezwykle istotne jest zgłoszenie kierowcy do Centralnego Urzędu Koordynacyjnego ds. Kontroli Nielegalnego Zatrudnienia na 7 dni przed rozpoczęciem transportu na terenie Austrii. W dzisiejszych czasach, z pomocą formularza ZKO3 dostępnego na stronie www.bmf.gv.at, można to zrobić drogą elektroniczną. W przypadku niemożności zgłoszenia w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość dokonania tego przed rozpoczęciem pracy kierowcy, jednakże organ kontrolny może podchodzić do tego uznaniowo.

Kary i zakazy

Kary za nieprzestrzeganie przepisów są surowe. Za niewypłacanie wynagrodzenia grozi kara w wysokości 50.000 euro, a za naruszenie przepisu dotyczącego zgłoszenia kierowcy nawet 20.000 euro za jednego pracownika. Ponadto, za powtórne naruszenie przepisów zgłoszeniowych, istnieje możliwość nałożenia zakazu świadczenia usług na terenie Austrii na okres 5 lat. Przedsiębiorcy, którzy mimo zakazu świadczą usługi na terenie Austrii, muszą liczyć się z grzywną w wysokości 20.000 euro.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego stanowi znaczący środek kontrolny, szczególnie wobec polskich przewoźników. Wysokość kar oraz rygorystyczne egzekwowanie przepisów sprawiają, że należy zachować szczególną ostrożność i kompleksowo dostosować się do wymogów austriackiego prawa. Kancelaria Transportowa Transtica jest gotowa służyć pomocą i indywidualnym podejściem do każdego klienta, zapewniając kompleksową obsługę prawną w zakresie transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *