Ewidencja czasu pracy kierowców jako ważna dokumentacja pracownicza, a przede wszystkim kierowcy!!

Wszystkim przewoźnikom polecamy rozliczanie się z kierowcami na podstawie ewidencji czasu pracy kierowców. Obowiązek jej tworzenia nakłada Kodeks pracy oraz Ustawa o czasie pracy kierowców.

Kierowca to specyficzny zawód, który wymaga dokładnego rozliczenia godzin nocnych i godzin nadliczbowych, dyżurów i innych dodatków. Nieprawidłowe rozliczenie się z kierowcą grozi Państwu po pierwsze kara podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a po drugie roszczeniami niezadowolonych pracowników, którzy mogą dochodzić swoich praw 3 lata wstecz!!!

Ewidencje sporządzamy na podstawie przesłanych wykresówek oraz plików cyfrowych z kart kierowcy jak również innych dokumentów tj. zaświadczenia o działalności kierowcy, oraz informacji o urlopach, zwolnieniach chorobowych lub innych nieobecnościach.

Przygotowana przez nas ewidencja czasu pracy kierowcy na podstawie przepisów kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy kierowców zawiera m.in.:

Dodatkowo oprócz ewidencji dostarczamy raport wykroczeń sporządzony pod kątem przestrzegania przez kierowce przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006 wraz z odpowiadającymi im wysokościami kar nakładanych przez Inspekcje Transportu Drogowego.

Sporządzamy również raport braków i nieprawidłowości na wykresówkach, co jest również doskonałym materiałem szkoleniowym dla kierowców.

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie oraz licencjonowane oprogramowanie wspomagające rozliczanie czasu pracy oraz czytniki kart kierowców.


Województwo łódzkie Województwo zachodnio-pomoskie Województwo wielkopolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo pomorskie Województwo podkarpackie Województwo opolskie Województwo mazowieckie Województwo małopolskieWojewództwo lubuskie Województwo kujawsko-pomorskie Województwo dolnośląskie
Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.