Klasyfikacja Naruszeń Prowadzących do Utraty Dobrej Reputacji w Transporcie Drogowym


I. Wprowadzenie

 1. Data Nowelizacji: 3 września 2018 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o transporcie drogowym, dostosowująca taryfikator kar do unijnego rozporządzenia 403/2016.

II. Zmiany w Taryfikatorze

 1. Kategorie Naruszeń: Nowelizacja ustawy wprowadziła nowe brzmienie załączników nr 1 i nr 3, uchylając załącznik nr 2 i dodając załącznik nr 4. Kategorie naruszeń to:
  • Poważne Naruszenie (PN),
  • Bardzo Poważne Naruszenie (BPN),
  • Najpoważniejsze Naruszenie (NN).
 2. Waga Naruszeń: Wysokość kary jest dostosowana do wagi naruszenia, uwzględniając bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochronę interesów pasażerów i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

III. Częstotliwość Wielokrotnych Naruszeń

 1. Faktory Uwzględniane Przy Obliczaniu Częstotliwości: Częstotliwość wielokrotnych naruszeń zależy od wagi naruszenia, czasu (przynajmniej rok od daty kontroli) i liczby kierowców wykonujących operacje transportowe.
 2. Maksymalna Częstotliwość Poważnych Naruszeń: Ustalona jako 3 PN/na kierowcę/na rok = 1 BPN; 3 BPN/na kierowcę/na rok = uruchomienie procedury oceny dobrej reputacji.

IV. Sankcje dla Kierowcy, Przedsiębiorcy i Zarządzającego

 1. Wzory Sankcji dla Kierowcy:
  • Używanie cudzej karty (NN)
  • Posługiwanie się fałszywą kartą kierowcy (NN)
  • Nierejestrowanie danych przez tachograf (NN)
  • Posiadanie dwóch własnych kart kierowcy (NN)
  • Niepoprawne operowanie przełącznikiem tachografu (NN)
  • Użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego dnia (NN)
  • Nieumieszczenie wymaganych wpisów (NN)
 2. Wzory Sankcji dla Przedsiębiorcy:
  • Wykonywanie transportu bez wymaganego zezwolenia (NN)
  • Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu (NN)
  • Przewóz pojazdem bez wymaganego tachografu (NN)
  • Podłączenie niedozwolonego urządzenia do tachografu (NN)
  • Niepoddanie się kontroli (NN)
  • Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od przebytej drogi (NN)
  • Wykonywanie przewozu przez kierowcę bez kwalifikacji (NN)
 3. Wzory Sankcji dla Zarządzającego:
  • Wykonywanie przewozu przez kierowcę bez prawa jazdy (NN)
  • Przewóz pojazdem bez ważnego badania technicznego (NN)
  • Korzystanie z nielegalnych urządzeń w pojeździe (NN)
  • Brak organizacji pracy kierowcy (NN)
  • Niewłaściwe polecenia dla kierowcy (NN)

V. Procedury Cofnięcia Dobrej Reputacji

 1. Ostrzeżenia i Decyzje dla Przedsiębiorcy:
  • Ostrzeżenie po trzech poważnych naruszeniach w roku
  • Procedura cofnięcia licencji wspólnotowej po drugim bardzo poważnym naruszeniu
 2. Procedury dla Kierowców i Zarządzających:
  • Wielokrotne poważne naruszenia prowadzą do procedur cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowej
  • Trzecie bardzo poważne naruszenie w ciągu roku rozpoczyna procedurę administracyjną ws. dobrej reputacji

VI. Podsumowanie

Kancelaria Transportowa Transtica dba o indywidualne podejście do każdego klienta, eliminując ryzyko utraty dobrej reputacji. Zgodność z przepisami staje się prostsza, a każdy klient traktowany jest jak członek rodziny. Dla pełnego wykazu naruszeń i bardziej szczegółowej informacji, odwiedź stronę Transtica.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *