Audyt dla firm transportowych składa się z trzech części. Pierwsza z nich to dokładna kontrola wszystkich prawnych części firmy transportowej. Mówiąc metaforycznie, gdyby wasza firma była domem, to nasi audytorzy sprawdziliby ją od gruntu na którym stoi, aż po szczyt piorunochronu. Kontrola odbywa się pod kątem wszystkich aspektów i wymagań prawa transportowego, pracy, karnego jak i cywilnego. Kontroli w waszej firmie podlega każdy dokument. Pierwsza część audytu obejmuje także kontrolę wiedzy tak kierowców jaki i osób odpowiedzialnych za prowadzenie transportu. Jeśli dodamy do tego bardzo dokładną analizę czasu pracy kierowców, da nam to bardzo dokładny obraz Państwa firmy. Zakres audytu znacznie przekracza zakres kontroli ITD., PIP, Starostwa czy jakiejkolwiek innego organu kontrolnego.

Druga część audytu to analiza zebranych danych oraz sporządzenie raportu. Na tym etapie nasi audytorzy sporządzają też raport stopnia ryzyka w Państwa firmie. Po przeanalizowaniu sytuacji w Waszej firmie sporządzamy dokładny i przejrzysty raport. Druga część raportu to procedury naprawcze. Ich wprowadzenie jest absolutnie konieczne. Na każdym etapie ich wprowadzania Państwa firma jest w ścisłym kontakcie z audytorami, którzy pomogą wam wdrożyć każdą z procedur. Obligatoryjną czynnością po audytową są szkolenia, tak kadry jak i kierowców. Szkolenia odbywają się w dogodnym dla Państwa terminie, tak aby nie kolidować z trybem pacy w Państwa firmie. Audyt ma być czynnością naprawiającą a nie narażającą Wasze firmy na niepotrzebne koszty. Na tym etapie audyt określi też koszty jakie ponosicie tytułem transportu. Na etapie tym też pojawiają się możliwości zintensyfikowania transportu przy zachowaniu dozwolonych przez prawo norm. Co najważniejsze, skontrolowana zostaje cała dokumentacja od wykresówek po licencję. Właściciel w raporcie otrzymuje wszystkie zagrożenia wraz z podstawami prawnymi oraz procedury wdrożeniowe.

Trzecia część audytu to REKONTROLA. Następuje ona po ustalonym czasie. Ten etap pokazuje w jakim stopniu wszystkie przygotowane przez audytorów procedury, zostały wdrożone w firmie.

Audyt jest inwestycją którą najbardziej doceniają firmy które przeszły przez kontrolę ITD w swojej siedzibie. Należy tu nadmienić że kary finansowe są tylko częścią zagrożeń na jakie jesteście Państwo narażeni. Zagrożona jest zarówno Państwa licencja jaki i Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.