Jak powinien zachować się kierowca, gdy w trasie nastąpi usterka tachografu?

Z doświadczenia wiemy, że kierowcy często nie wiedzą jak się zachować w przypadku, gdy podczas trasy nastąpi awaria tachografu. Problem ten ciągle budzi wiele wątpliwości, zatem poniżej omówimy w jaki sposób powinien zachować się kierowca i jakie kroki powinien poczynić, aby uniknąć odpowiedzialności, w sytuacji, kiedy w trakcie wykonywania zadania przewozowego, tachograf ulegnie uszkodzeniu. Zgodnie z Art. 16 rozporządzenia EWG nr 3821/85 w razie uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia pracodawca zobowiązany jest do jego naprawy przez uprawnionego instalatora lub warsztat, jak tylko okoliczności na to pozwolą.

Jeżeli pojazd nie jest w stanie wrócić do siedziby przedsiębiorstwa  w ciągu tygodnia, licząc od dnia uszkodzenia lub wykrycia wadliwego działania, wówczas naprawy dokonuje się w drodze.

Co powinien zrobić kierowca gdy urządzenie jest niezdatne do użytku lub działa wadliwie? Sytuacji, gdy urządzenie rejestrujące nie działa lub działa wadliwie, zgodnie z art. 16 rozporządzenia EWG nr 3821/85 ust 2 kierowca powinien zaznaczyć na wykresówce, wykresówkach lub na tymczasowej wykresówce dołączonej do wykresówki albo do karty kierowcy, na której powinni przedstawić dane umożliwiające ich identyfikację (numer karty kierowcy lub nazwisko lub numer prawa jazdy) wraz ze złożeniem podpisu, a także wszystkie informacje o aktywności kierowcy dotyczące okresu, w którym nie były poprawnie rejestrowane lub drukowane przez urządzenie rejestrujące.

Na niesprawnym tachografie kierowca może kontynuować jazdę bez ponoszenia  konsekwencji w maksymalnym okresie 7 dni, jeżeli zgłosił awarię przedsiębiorcy, a ponadto zaistniałe w tym czasie okoliczności nie pozwoliły na wcześniejsze usunięcie usterki tachografu. Jednak należy pamiętać o prawidłowym opisywaniu wykresówki wraz z dokonywaniem pełnych aktywności kierowcy w dobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *