Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą musi spełniać określone wymogi ustawowe i utrzymać pewne standardy świadczonych usług. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku przewoźników drogowych. To od samego właściciela firmy zależy czy będzie sobie „panem, załogą, okrętem” i wszystkie czynności wykona samodzielnie czy może sceduje cześć obowiązków bądź wręcz ich większość na wykwalifikowany w tym celu personel, oszczędzając przy tym cenny czas, który może w zamian poświecić np. na planowanie polityki firmy.

Ciężko być nieomylnym i posiadać szeroką wiedzę z równych dziedzin jednocześnie, dlatego o wiele bardziej wiarygodnym w zakresie koordynacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest zespól specjalistów uzupełniający i wymieniający się informacjami na zasadzie kooperacji, niż pojedyncza jednostka, próbująca samotnie sprostać wymaganiom prawnym, rynkowym i ekonomicznym stawianym przed podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

W zasadzie nie powinno mówić się o czynności przygotowania firmy na kontrolę Inspekcji Transportu Drogowego czy Inspekcji Pracy, bowiem każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do stałego utrzymywania wysokiego poziomu świadczonych usług a także do bezwzględnego stosowanie się do aktualnego porządku prawnego. Tyle teorii… W praktyce firmy transportowe są prowadzone pod względem prawnym mniej lub bardziej udolnie przez dłuższy okres czasu. Natomiast w przypadku zaistnienia okoliczności w postaci zawiadomienia ustalającego termin przeprowadzenia kontroli przez ITD. Bądź PIP krzywa praworządności przedsiębiorstwa znacznie wzrasta.

Pytaniem jest: jaka jest efektywność pracy Twoich pracowników- odpowiedzialnych za dokumentację pracowniczą i firmową jak również jak wysokie są ich zdolności w konfrontowaniu i właściwym stosowaniu przepisów prawnych z różnych gałęzi prawa krajowego i unijnego?

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości to nie wahaj się pytać!!! Ignorancja prawna może jedynie zaszkodzić firmie, a na pewno jej nie pomoże…..

Nasi specjaliści posiadają umiejętności do udzielenia pomocy TWOJEJ FIRMIE w dwóch panelach:

1)     Stałej współpracy- poprzez tworzenie ewidencji, harmonogramów, stałego kontaktu w zakresie porad prawnych a także w szczególnych sytuacjach sporządzanie odpowiednich pism procesowych i wniosków do właściwych organów

2)     Systemu antykryzysowego- w przypadku zaalarmowania problemu o charakterze prawnym pomagamy Państwa firmie uporać się z „kryzysem” poprzez: rozwiązanie sprawy, zastosowanie odpowiednich procedur usprawniających działanie firmy i wskazujących odpowiedni, zgodny z prawem kierunek prowadzonej działalności gospodarczej oraz nauczenie Państwa pracowników w formie szkoleń jak radzić sobie w podobnych okolicznościach.

Drugie rozwiązanie zwykle będzie mieć charakter doraźny, którego bodźcem może stać się potencjalna bądź nawet realna zapowiedź kontroli właściwego organu lub w pełni uzasadniona a wręcz pożądana chęć samokształcenia siebie i swoich pracowników.

Do Państwa jako świadomych przedsiębiorców należy ocena własnych możliwości
i umiejętności swoich pracowników. Naszym zadaniem nie jest podważenie kompetencji któregokolwiek z wyżej wymienionych podmiotów, lecz udzielenie profesjonalnej i rzetelnej pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa transportowego oraz umożliwienie Państwa Firmie przygotowanie się na kontrolę ITD bądź PIP, na którą będą Państwo oczekiwać z niecierpliwością, a nie pełni obaw.
Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.