"ZMIANY W TRANSPORCIE OSÓB NA LINIACH REGULARNYCH I DOPŁATACH - 2017 - 2018"

17 czerwca 2016 r. Archeion
ul. Św. Filipa 23 - 31-150 Kraków - godzina 9.00

Szkolenie dotyczy wszelkich zmian jakie zachodzą w prawie dla firm transportowych wykonujących transport osób na liniach regularnych i okazjonalnych.

Jesteśmy tutaj dlatego żeby przeprowadzić WAS przez te zmiany bezproblemowo i bez szwanku. Nasi prawnicy przedstawią Wam całą NIEZBĘDNĄ wiedzę w tym zakresie.

PROGRAM SZKOLENIA:

Każdy blok szkolenia jest uzupełniony prezentacją multimedialną, a spotkanie przeprowadzane w małych grupach ma charakter wykładu interaktywnego podczas, którego podejmowane są dyskusje z uczestnikami, na temat problemów, z którymi spotykają się na co dzień w świecie transportu.

 

PROGRAM SZKOLENIA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 

I.PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY


1. Kluczowa nowelizacja Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego - Jak zgodnie z nowymi zasadami wybrać operatora i przewoźnika

3. Nowe prawa i obowiązki dotyczące przewoźników i operatorów komunikacji zgodnie z nową ustawą.

4. Obowiązki organizatora.

5. Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (plany transportowe)

6. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym-  nowe zasady wydawania zgody na korzystanie z przystanku.

7. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego.

8. Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej


II. NORMY CZASU PRACY I ROZLICZENIA Z KIEROWCAMI


Część pierwsza

Zasady wykonywania przewozów w świetle przepisów ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. U. UE L z dnia 11 kwietnia 2006 r.) m.in:

1. Szczegółowe omówienie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób.

2. Zasady prawidłowego dokumentowania ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów umożliwiające uniknięcie kary za określone naruszenie

3. Możliwe i zgodne z prawem sposoby odbioru przerw

4. Zasady odbioru odpoczynku podczas jazdy w załodze

5. Warunki skorzystania z odroczenia tygodniowego okresu odpoczynku w przewozach turystycznych od dnia 1 stycznia 2014 roku

6. Zasady rekompensaty skróconego okresu odpoczynku kierowcy


Część druga


Rozliczanie czasu pracy kierowców

1. Ewidencja czasu pracy kierowcy – czy na jej podstawie warto rozliczać się z kierowcami?

2. W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy aby uniknąć zarzutów ze strony organów kontrolnych

3. Zasady prawidłowego naliczania składników wynagrodzenia dla kierowcy przez przedsiębiorstwo transportowe w aspekcie zakazanych form wynagradzania ustanowionych w ustawie o czasie pracy kierowców oraz w Rozporządzeniu nr 561/2006


III. ZATRUDNIANIE KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY


1. Wymogi dotyczące zatrudnienia kierowców w świetle ustawy o transporcie drogowym

2. Obowiązki przewoźnika w zakresie zatrudniania kierowców

3. Badania lekarskie i psychologiczne kierowców

5. Zasady pokrywania kosztów zatrudnienia kierowcy w zakresie obowiązku kierowania na badania i szkolenia

6. Przechowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia kierowcy

7. Obowiązek pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich

8. Wymagania konieczne do spełnienia przez przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy lub inne osoby osobiście wykonujące przewóz drogowy (z uwzględnieniem różnic w statusie kierowców, jako pracowników i osób nie będących pracownikami).


IV. ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2016 ROKU


V. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW


1. Organy uprawnione do kontroli

2. Warunki i tryb kontroli

3. Negatywny wynik kontroli przeprowadzonej przez organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia, stwierdzającej niespełnienie przez przedsiębiorcę wymogów (możliwe działania organu).

4. Kompetencje kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego

5. Kary pieniężne nakładane przez Inspekcję

6.Podmioty podlegające kontroli Inspekcji Transportu Drogowego

7. Obowiązki kontrolowanego

8. Uprawnienia Inspektora

9. Protokół z kontroli i konsekwencje kontroli w postaci wszczęcia innych postępowań

10. Nadzór i kontrola organu, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia (zakres kontroli, częstotliwość)

11. Postępowanie kontrolne

12. Działania i zaniechania podlegające karze

13. Sankcje

14. Odstąpienie od ukarania i umorzenie postępowania – kiedy możliwe?

15. Przedawnienie karalności

16. Taryfikatory kar pieniężnych

 

Miejsce Szkolenia:
17 czerwca 2016
godzina 9.00

ARCHEION

ul. Św. Filipa 23

31-150 Kraków


Koszt szkolenia:

500 złotych brutto dla jednej osoby

800 złotych brutto dla dwóch osób

1050 złotych brutto dla trzech osób

Zapisy za pomocą poniższego formularza

oraz pod numerem telefonu:

500 561 861

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.