Po 4 grudnia 2011 roku zmieniły się diametralnie zasady poświadczeń finansowych dla firm transportowych. Teoria jaką niesie za sobą rozporządzenie nr 1071/2009 WE mówi:

„Art. 7.1. W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.

W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. (…)

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy”.

 

Czy każdy podmiot może sporządzić „roczne sprawozdanie finansowe”? Tak. Firma Transtica sporządziła dokładną interpretację tych przepisów i dziś jest ona powszechnie stosowana przez BTM i starostwa powiatowe.

 

Jeśli macie Państwo problemy z poświadczeniami finansowymi, prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Sporządzamy sprawozdania finansowe wymagane jako poświadczenie finansowe do licencji.

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.