Kursy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Termin najbliższego kursu:

4.10.2012. godz.17.00 - Kraków

Program kursów obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu wykonywania międzynarodowego albo krajowego przewozu rzeczy lub osób, a w szczególności: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy i zagadnień socjalnych, prawa finansowego, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku transportu drogowego, bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów wykonujących transport.

Licencjonowanie wykonywania transportu drogowego:
1. Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania licencji.
2. Licencji na wykonywanie krajowego przewozu rzeczy lub osób udziela starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
3. Licencji na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy lub osób udziela minister właściwy do spraw transportu.
4. Licencja na międzynarodowy transport drogowy uprawnia również do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym.
5. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Certyfikacja personelu zarządzającego:
1. Do wniosku o udzielenie licencji przedsiębiorca dołącza, m.in. Certyfikat Kompetencji Zawodowych .
2. Certyfikatem Kompetencji Zawodowych powinna legitymować się przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem.
3. Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych wymaga wykazania się wiedzą lub umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, potwierdzonymi egzaminem państwowym.
4. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw transportu.
Załatwianie formalności:

  • 1. Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla uczestników kursów przygotowawczych odbywa się w miejscu i czasie wskazanym przez ITS.
  • 2. Wszelkie formalności związane z przystąpieniem do egzaminu przez uczestników kursów przygotowawczych załatwia nasza firma.

Koszt kursu: przewóz drogowy rzeczy lub osób: 1200 zł

Wszelkie informacje i zapisy dostępne pod numerem telefonu: 500 561 861

Formularz zgłoszeniowy online


Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.