Rewolucyjne Zmiany w Transporcie: Pakiet Mobilności w Unii Europejskiej

W ostatnich dniach 2018 roku, Bruksela gościła posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, na którym skupiono się na kluczowych kwestiach transportowych. Głównym punktem dyskusji był „Pakiet Mobilności”, obejmujący reformy warunków pracy kierowców, regulacje dotyczące delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym, oraz zagadnienia związane z dostępem do rynku przewozów drogowych. Oczywiście, Kancelaria Transportowa Transtica, traktując każdego klienta jak członka rodziny, z przyjemnością podsumowuje kluczowe aspekty nowego podejścia.

Delegowanie Pracowników: Tranzyt i Przewozy Bilateralne

 1. Wyłączenie Z Zakresu Delegowania:
  • Zgodnie z nowymi wytycznymi, pracownicy dokonujący transportu z państwa siedziby przewoźnika do innego kraju (przewozy bilateralne) zostaną wyłączeni spod obowiązku delegowania pracowników.
 2. Ograniczenia w Liczbie Załadunków/Rozładunków:
  • W trakcie podróży do kraju docelowego przewoźnik będzie mógł dokonać jednego załadunku lub rozładunku. Na drodze powrotnej istnieje możliwość jednego dodatkowego załadunku lub rozładunku, pod warunkiem braku operacji w drodze do kraju docelowego.
 3. Kabotaż Wyłączony Z Delegowania:
  • Projekt utrzymuje, że delegacja nie obejmuje przewozów tranzytowych przez dany kraj.

Kabotaż: Ograniczenia i Okres „Cooling Period”

 1. Maksymalna Liczba Przewozów Kabotażowych:
  • Zaostrzono przepisy dotyczące kabotażu, limitując do maksymalnie 3 przewozów w ciągu 3 dni.
 2. Okres „Cooling Period”:
  • Wprowadzono 5-dniową przerwę (okres „cooling period”), po której tym samym pojazdem można ponownie wykonać przewozy kabotażowe w tym samym kraju.

Zakaz 45-Godzinnych Przerw i Obowiązkowy Powrót do Kraju

 1. Zakaz 45-Godzinnych Przerw w Kabinach:
  • Uzgodnienia dotyczą wprowadzenia zakazu odbioru 45-godzinnych odpoczynków w kabinach pojazdów w całej Europie, zezwalając jedynie na skrócony tygodniowy odpoczynek.
 2. Obowiązkowy Powrót do Kraju:
  • Przewoźnicy muszą organizować pracę kierowców tak, aby ci mogli wracać do kraju przynajmniej raz na cztery tygodnie. Odbiór dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych skutkuje obowiązkowym powrotem po trzech tygodniach podróży.

Podsumowanie

Przyjęte w grudniu stanowisko Rady Unii Europejskiej zdecydowanie wprowadza restrykcyjne zmiany, szczególnie dotkliwe dla polskich przewoźników. Kancelaria Transportowa Transtica, zawsze gotowa do indywidualnego podejścia, oferuje wsparcie i pełne zrozumienie w zakresie nowych regulacji.

Opracowanie: Jadwiga Beiersdorf, Transtica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *