Fwd: Re: Austria

——=_Part_49065_733316827.1536229532587
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=”—-=_Part_49066_447261256.1536229532589″

——=_Part_49066_447261256.1536229532589
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

=20

—— Oryginalna wiadomo=C5=9B=C4=87 ——–
Od: dominika.p@voyager-transport.pl
Do: mariola
Data: 6 wrzesie=C5=84 2018 o 12:24
Temat: Re: Austria

Voyager Transport Sp. z o.o.
ul. Biecka 25 C 38-300 Gorlice
wynajem@voyager-transport.pl
18 353 00 00
nip 738 214 68 34
nr licencji zagranicznej / europejskiej to: OU-001275
Kto reprezentuje firm=C4=99 na zewn=C4=85trz Kamil Wojtarowicz
Kto b=C4=99dzie osob=C4=85 uprawnion=C4=85 do kontaktu z s=C5=82u=C5=BCbami=
na terenie austrii (mo=C5=BCe to
by=C4=87 jeden z kierowc=C3=B3w delegowanych) r=C3=B3=C5=BCni kierowcy b=C4=
=99d=C4=85 je=C5=BAdzi=C4=87 na r=C3=B3=C5=BCne
wycieczki,, nie wiem kogo tu poda=C4=87?
pytanie na jaki najd=C5=82u=C5=BCszy okres mo=C5=BCna zarejestrowa=C4=87 ki=
erowc=C3=B3w do p=C5=82acy min. w
Austrii i Niemczech?
Nr. rejestracyjne pojazd=C3=B3w kt=C3=B3rymi kierowcy b=C4=99da dokonywa=C4=
=87 transportu os=C3=B3b.
Mercedes Tourismo L =09
KN 0211A
=20
Mercedes Tourismo L =09
KN 0212A
=20
MAN Lion=E2=80=99s Coach =09
KR 1X904
=20
Setra S519 HD =09
KN 91263
=20
Setra S519 HD =09
KN 91691
=20
Setra S515 HD =09
KN 92098
=20
Setra S515 HD =09
KN 92472
=20
=20

———————————————
Od: „mariola”
Do: „dominika p”
Wys=C5=82ane: czwartek, 6 wrzesie=C5=84 2018 12:01:52
Temat: Re: Austria
=20
prosz=C4=99 przesla=C4=87 jeszcze raz WSZYSTKO=20
i zawsze prosz=C4=99 przesy=C5=82a=C4=87 wszystko co ma by=C4=87 w z=C5=82o=
szeniu

Dnia 6 wrzesie=C5=84 2018 o 11:48 dominika.p@voyager-transport.pl napisa=C5=
=82(a):

nie, mia=C5=82o by=C4=87 przed=C5=82u=C5=BCenie tego co by=C5=82o i dwa dod=
atkowe auta
to mia=C5=82y by=C4=87 dodatkowo zg=C5=82oszone do tamtych kt=C3=B3re ju=C5=
=BC by=C5=82y czyli =C5=82=C4=85cznie 9 aut
bardzo prosze o „dodanie tamtych 7 kt=C3=B3re ju=C5=BC by=C5=82y)
czy mam przes=C5=82ac te 7 ponownie?
=20
=20

———————————————
Od: „mariola”
Do: „dominika p”
Wys=C5=82ane: czwartek, 6 wrzesie=C5=84 2018 10:25:21
Temat: Re: Austria
=20
wys=C5=82a=C5=82a Pani 2 auta wiec 2 zosta=C5=82y zg=C5=82oszone
=20
teraz trzeba raz jeszcze zg=C5=82asza=C4=87 wszystko
=20

> Dnia 6 wrzesie=C5=84 2018 o 10:17 dominika.p@voyager-transport.pl napisa=
=C5=82(a):
>=20
> witam, ale nie widz=C4=99 zg=C5=82oszonych wcze=C5=9Bniej 7 aut 4 x se=
tra 2 x mercedes i
> 1x mn
> ?
> tylko te nowe, kt=C3=B3re prosi=C5=82am doda=C4=87
> =20
>=20
> ———————————————
> Od: „mariola”
> Do: „dominika p”
> Wys=C5=82ane: =C5=9Broda, 5 wrzesie=C5=84 2018 14:26:32
> Temat: Fwd: Austria
> =20
> =20
>=20
> > > Austria ——– Oryginalna wiadomo=C5=9B=C4=87 ——–
> > Od: biuro@transtica.pl
> > Do: TRANSTICA Mariola Orchel
> > Data: 5 wrzesie=C5=84 2018 o 14:24
> > Temat: Austria
> >=20
> > Witam serdecznie!
> >=20
> >=20
> > Pozdrawiam serdecznie
> > Tom Rollauer
> > Prawo w transporcie | www.transtica.pl
> > Telefon: 726 686 139 | email: biuro@transtica.pl
> > Krak=C3=B3w 31-227 ul. Vetulaniego 1a
> >=20
> > >=20
> =20
> =20
> —
> Dominika Przepi=C3=B3ra-Trybek
> Biuro Obs=C5=82ugi Klienta Voyager
> ul. Bardiowska 3
> 38-300 Gorlice
> tel. 18 353 00 00
> godz. 7.30-15.30
>=20
> Voyager Transport Sp. z O.O.
> ul. Biecka 25 C
> 38-300 Gorlice =20
> NIP: 7382146834
> =20
>=20
> =20
=20
=20

Dominika Przepi=C3=B3ra-Trybek
Biuro Obs=C5=82ugi Klienta Voyager
ul. Bardiowska 3
38-300 Gorlice
tel. 18 353 00 00
godz. 7.30-15.30

Voyager Transport Sp. z O.O.
ul. Biecka 25 C
38-300 Gorlice =20
NIP: 7382146834
=20

=20
=20

Dominika Przepi=C3=B3ra-Trybek
Biuro Obs=C5=82ugi Klienta Voyager
ul. Bardiowska 3
38-300 Gorlice
tel. 18 353 00 00
godz. 7.30-15.30

Voyager Transport Sp. z O.O.
ul. Biecka 25 C
38-300 Gorlice =20
NIP: 7382146834
=20

=20
——=_Part_49066_447261256.1536229532589
Content-Type: multipart/related;
boundary=”—-=_Part_49067_927165092.1536229532589″

——=_Part_49067_927165092.1536229532589
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

.mceResizeHandle {position: absolute;border: 1px s=
olid black;background: #FFF;width: 5px;height: 5px;z-index: 10000}.mceResiz=
eHandle:hover {background: #000}img[data-mce-selected] {outline: 1px solid =
black}img.mceClonedResizable, table.mceClonedResizable {position: absolute;=
outline: 1px dashed black;opacity: .5;z-index: 10000}

 

——– Oryginalna wiadomo=
ść ——–
Od: dominika.p@voyager-transport.pl
Do: mario=
la <mariola@transtica.pl>
Data: 6 wrzesień 2018 o 12:24 Temat: Re: Austria

=
Voyager Transport Sp. z o.o.
ul. Biecka 25 C 38-300 Gorlice
wynajem@voyager-transport.pl
18 353 00=
00

nip 738 214 68 34
nr licencji zagranicznej / europejskiej to=
: OU-001275
Kto=
reprezentuje firmę na zewnątrz K=
amil Wojtarowicz
Kto będzie osob&#=
261; uprawnioną do kontaktu z służbami na terenie austrii (m=
oże to być jeden z kierowców delegowanych) różni kierowcy będą jeź=
dzić na różne wycieczki,, nie wiem kogo tu podać?
p=
ytanie na jaki najdłuższy okres można zarejestrować kie=
rowców do płacy min. w Austrii i Niemczech?
Nr. rejest=
racyjne pojazdów którymi kierowcy będa dokonywać transp=
ortu osób.

Mercedes Tourismo L
KN 0211A
 
=
Mercedes Tourismo L
KN 0212A
 
MAN Lion’s Coach
KR 1X904
 
Setra S519 HD
KN 91263
 
=
Setra S519 HD
KN 91691
 
=
Setra S515 HD
KN 92098
 
=
Setra S515 HD
KN 92472
 
 

Od: "mariola" <mariola@transtica.pl> =

Do: "dominika p" <dominika.p@voyager-tran=
sport.pl>
Wysłane: czwartek, 6 wrzesień=
2018 12:01:52
Temat: Re: Austria
 
proszę przeslać jeszcze raz WSZYSTKO 
i zawsze proszę przesyłać wszystko co ma być w z&#=
322;oszeniu

Dnia 6 wrzesień 2018 o 11:48 dominik=
a.p@voyager-transport.pl napisał(a):

nie, miało być przedłużenie tego co było i dw=
a dodatkowe auta
to miały być dodatkowo zgłoszone do tamtych które =
już były czyli łącznie 9 aut
bardzo prosze o "dodanie tamtych 7 które już były)

czy  mam przesłac te 7 ponownie?
 
 

Od: "mariola" <mariola@transtica.pl> =

Do: "dominika p" <dominika.p@voyager-tran=
sport.pl>
Wysłane: czwartek, 6 wrzesień=
2018 10:25:21
Temat: Re: Austria
 
wysłała Pani 2 auta wiec 2 zostały zgłoszone
 
teraz trzeba raz jeszcze zgłaszać wszystko
 

Dnia 6 wrzesień 2018 o 10:17 dominik=
a.p@voyager-transport.pl napisał(a):

witam, ale nie widzę zgłoszonych wcześniej 7 aut 4 x se=
tra 2 x mercedes i 1x mn
?
tylko te nowe, które prosiłam dodać
 

Od: "mariola" <mariola@transtica.pl> =

Do: "dominika p" <dominika.p@voyager-tran=
sport.pl>
Wysłane: środa, 5 wrzesie&#32=
4; 2018 14:26:32
Temat: Fwd: Austria
 
 

Austria ——– Oryginalna wiadomoś=
ć ——–
Od: biuro@transtica.pl
Do: TRANSTICA Mariola Orchel=
<mariola@transtica.pl>
Data: 5 wrzesień 2018 o 14:24
=
Temat: Austria

Witam serdecznie!

Pozd=
rawiam serdecznie

Tom Rollauer
Prawo w transporcie    |    
www.transtica.pl
Telefon: 726 686 139    |    email: biuro@tr=
anstica.pl

=
Kraków 31-227    ul. Vetulaniego 1a
 
 
Dominik=
a Przepióra-Trybek

Biuro Obsługi Klienta Voyager
ul.=
Bardiowska 3
38-300 Gorlice
tel. 18 353 00 00
godz. 7.30-1=
5.30

Voyager Transport Sp. z O.O.
ul. Biecka 25 C
38-300 Gorlice      

NIP:=
7382146834

 
 
 
Dominik=
a Przepióra-Trybek

Biuro Obsługi Klienta Voyager
ul.=
Bardiowska 3
38-300 Gorlice
tel. 18 353 00 00
godz. 7.30-1=
5.30

Voyager Transport Sp. z O.O.
ul. Biecka 25 C
38-300 Gorlice      

NIP:=
7382146834

 
 
 
Dominik=
a Przepióra-Trybek

Biuro Obsługi Klienta Voyager
ul.=
Bardiowska 3
38-300 Gorlice
tel. 18 353 00 00
godz. 7.30-1=
5.30

Voyager Transport Sp. z O.O.
ul. Biecka 25 C
38-300 Gorlice      

NIP:=
7382146834

 
 

=20
——=_Part_49067_927165092.1536229532589
Content-Type: image/gif; name=logo.gif
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:
Content-Disposition: inline; filename=logo.gif

R0lGODlhyABHAPcAAAAAAP///zw8O/zh4vvg4fzj5Pzk5fzl5vzm5+UFE+MGE+MKF+QOGuwTIOUS
HuUYJOghLecqNekyPO01QO45ROk4Quk7RfE/Suk9R+k+SOpBS+pDTOpETupGUOtJU+tLVetNV+tO
V+tPWOxSW+tRWuxTXOxUXexXYOxZYu1bZO1eZu1gaO1iau5lbe5mbu5pcO5qce5rcu5sc+9udvBx
efB1fe90fPB4f/B7gvB8g/B9hPGAh/GBiPGDifGFi/GGjPKJj/KKkPKMkvKPlfOSl/OTmPOUmfOX
nPSZnvSaoPSdovSfpPShpvWlqvWorfWprvarr/WqrvassPausvaxtfaytve1ufq6vve4u/e6vfe8
v/e9wPi+wfi/wvjAw/jEx/nGyfnIy/nMz/rS1PrU1vvY2vrX2fvb3fvd3/ve4Pzn6Pzo6fzp6v3r
7P3t7vjBxfjCxvrQ0/3v8P3w8f7y8/3x8v7z9P709f719v729/73+P74+efo6IKKiVJYV2FraXp/
flFaWFpeXcnNzFlcW3N1dENFQ2doZz8/Pj4+PT09PFRUU1NTUlJSUVBQT09PTk5OTU1NTExMS0tL
SkhIR0ZGRUVFREREQ0NDQkJCQUFBQEBAP35+fX19fHp6eXZ2dXR0c3Bwb25ubW1tbGxsa2pqaWlp
aGhoZ2dnZmZmZWRkY2JiYWBgX15eXVxcW1paWVhYV1ZWVfT08+Dg393d3Nra2dbW1dPT0s3NzMrK
yb+/vry8u7Kysaysq6enpqKioZ6enZycm5iYl5SUk5KSkY6OjYyMi4qKiYWFhISEg4ODgoCAf/76
+v35+f/9/evp6f/+/v39/fv7+/j4+Pf39/X19fPz8/Dw8O7u7u3t7erq6unp6ejo6Ofn5+Xl5ePj
4+Dg4N/f39ra2tjY2NfX19TU1M/Pz8XFxcLCwsDAwLm5uba2tq6urqqqqqmpqZ+fn52dnZmZmZWV
lZOTk5CQkIiIiIaGhn9/f3Jycm5ubmtra2VlZVtbW1FRUUdHR////yH5BAEAAP8ALAAAAADIAEcA
AAj/AAMIHEiwoMGDCBMqXMiwocOHECNKnEixosWLGDNq3Mixo8ePIEOKHEmypMmTKFOqXMmypcuX
MGPKnEmzps2bOHPq3Mmzp8+fQIMKHUq0qNGjSJMqXcq0qcVr65xKPSlN3DtKuLhN3Rpymj0BAi6h
I5gtGtezGLuB5VTwkzm0cCnaQsbLmDSB6lIJ6JeMWty/Du8GkGY2gLZWAhSpgwa4scRP/CR1c0zZ
YTRc1Mp9EzhNq8TCRkEvhMaYouif6kQdVLavtevXqoYJNPf6talkuRpKm7fPXUJp9UypMxjtXmtQ
fgNYe0eqdm1V4QS+c17bU7RirqMP7BYvH/V9+GQh/3ynKljpmdaURRKA6hzBdGDjy4+fO4C++fjx
TVZYLz47hOjEFxVB0sQClj/WBCAOYvjNN8pd32jSoHy+BGBKfOUM9AslE4JlDELBxBeMTeuARUpy
AUTDYIedCHROh/LxU01C5cjnDzYHhQjWJbUQ6ApYkFAjDSswgqVIjwEYUyQjM+YTny0CyVPkJNkc
FGF8mmxGUy397KMMQbwUuUmP1LxSZHzxJITPfBUaBIx8i2gzkDQ/CgBJNPCd2WIAt5w5XABOggVl
gEX+gtBX8hVTUzfbQHNLYdOM0ggjjDiiCFiZUNoIMS46Qumnny4CiXyQJGjQOJfK14+pBL0pHymC
0f8JJDT0xIdII4vkqisjr4Aj0Dz9fCphYp42QkphgQowTjRmxrfJpJ82ogqrBHFTyXyVeJZTNLJQ
4y0tmZjoLYrjlluuNbtcEt84BkHzSYNttorfh4PV+Ug0nsS3z2kGmavKjuB4Kxig8YVTY3yehGOu
kAj1hx89IsmRRA1EHJBRN+EKkM9EoMSHi0HkTPjKNAW5Ot9/stoZzTHxWeIJJ53EHLMxuvAbgF5h
yVlQsuCwE98qJDukjbr4RXINSGlIoMDSEIixUB0MfZPxxhKd4rFBncRXCSfy/Scvfprkxg+QAZR4
JilHF7TPjtoOlGw4DgvAC0S1gqXJPfKl+dELS/f/zcF57XZgwhkKSQ0W1QRd883ijDdeyzypKkJL
QeRsEp8y2PgTXysDB2ByP/I18s0qQFJjTSNnCmCd2mwblCwt74J1y0PdWBKfPtQsEp8k1Go0xwN9
L+0AAgkBsfQDAyRkuMYGyaNJJtBHH32qYK3SeQB4g4UIOQHAI9+fApnsjjLytaK7neKZM0nq9Q20
dlhtC/R67AJA6dAw8rnnc3yGdtQG8MFjAAEQQoUFLO0Ee1De1AxSt9SBTyDiGJYA7iGQbGgOLK0A
jcnYUaYGQUI8AaCFPcwHKkY0IhHxEQbr4Oe6grEMLOlwSDc4BBZ9mIUaBgJLP9LGkRAETwEScMZB
/6jAAKapoXALLAgxUieALxWEa+saiJTi457wxcc3s6AhqUAokGgsjBrmuBbzCPK+S8SPYGD5RpjA
QsGGTBEsYxGIL7qWkQIMUCBgAKACGCCFgwyhiHvkwkKWh7iBLPFMywBcAGZBNNURpBqgA0sqBCM+
gejCcltkyDbWJwBTrNCMLQRLOGwRn0T8ImgJ0YYk4lMKgqgoPq+Y0UX0oIQmCDEAcRiBBDywBYOU
wYdLW8AUopZEghxSAPpYhjKX8b7qcVEg5ANLImbhDmTYwx7HYIR86lNJgfxiPh+cjTWvSU57cGJU
YHGi+1q3s3UxSz6v4EQ5yWmMBL1RALhQxziPsf8iuWWEGUPwQBKOeJA7cMEFDugbBLLQEEIa5JhV
FIgscHa4gYFDgsugBYzywZhuBgAaiAKSeKTxLz998ozJGlTqPAENbKBTAKPwRiPxwwpUXoQLEWBA
B4yABTCEQQtLcEEEfigCAzjEoUqMTxwHwo1VxkdRAgnpJsIBxQ7lxqMBmEZJ0Ve21DWChwIpI0qf
FNUiXcIbAdCR7O7ZoAdeJA9JkEACfhi8BYgACxD5BiJMxMD4xLAg5pipb2iBQrAsIxxnwkf34hMv
gXAjko2QxjRgcaZJZKggJdXEGUlB1hQVA0bzCEDmbseNC3aIFR7ZAg0uAIEGOOABEfgAD+IgEW//
TMIQhihE8y7B24gSpBeV4O0lKEEOeGCCt5SoRTGOK9zmCtcS33CHcL1GEFvwQxPHKFsmnNvcSjjC
E5MzCCl4G4ltGOQTwmXXQHSBD0cEt7n9mIw7tnsJf+DiF9vFLXd5+4iO3FIgzXCDGxJommdsYxtg
FYg1usENbtiUINpoMDe6gY0IN1hOEs6whifcLQZ3Q5YFoQY4zJINBm/4ws8sSDYavA1+YcPE1wuA
LCwsYRwFoMQXDsA2uMGHA/PhxDq7SC3aoQxTEMIPgfhDH9bxjMo4WSDrOEVhwSIJfXwCH4cQBCAG
UREuUGACYK6AB8jwZI4g4QoeIceatBeKdowD/8QBuEYu2oGO3jkkCSeYghT23IIU1CQLUBNKGAjH
EV5kTHVISgg1UuwQJAiBIAYggUD2AI0BtIEgbkgDAZghEDwMJA8EdkYeBJIHTc/BIHe4JTP0IBBm
0AHTJ/jCGtggREofgKACsQMB0nCHgSSwDQMY9UDoMAA0WGzSzmBDGi6NaTQMgNWTDsABiOdrMowB
1wU5QBzKQOCJfFOHbu0IEoBAkAGUQCAwGEEHMEDuABiBAyLgQAYGKAQmCAQENhDIDqgQgC+IWQQa
MEJBpCDwAMwgBAIhAhEIUgMIaOADIyDeDzrQgQ24gNNV0IAIOlABQQYACCToAAcq4AU8VsAEJP/I
wAwYkwQOfMADG3iBsIdQARCAQANgEEgSPCByFyTQDC7/gASQIBCeCkQIGACBBzJA6IjMESyq2E9I
JjYAAuzaB5IOQAaewIwDdMANASABGhIehAB4AQUBaMMHVrCHPWQgDQFYARSEmAYNnHogaDABNPJw
gg9cOgVOGwgzXkCGtjPGBT3YAx06QOYbvEEgVIiBQFxwAzowowonEAgOmiAQPdgggT04QR6cUYcQ
PCEAc7CAGQLgDCtkPgA5+DweRBCGAMDA3gEwgwVG/YNhGkAFt0zCDiSSi2GdokojaQIEMoAB5lcA
Dh9dwd13YLE4IGEISTDC8PeQgj1YgQg6MAP/GVTA+hTcPe5NZ/0IziCGGfwADGxAAacJIoP00+AL
AhkCbdOgBCEcQQk0IBD3JxBuwAICEQQqEAVQQAXJEwA9UAQDMQSPhgYGKBBtQAIJ9AO95G45BwJj
MBBikEBAwG9jsAE/0AM94AIvEBGTBRaOgHwjgQQ8kAc0KGys1wLM5gzQsAcW4AEusAIRgAMCwQNe
AARdcARNcARJEADMoALnRwNkRhBDEAVJkARwYARRIIQFEQOEUwZsEAA2AH2sd3gV0AIsUIYCEYYC
wQYtYIEvMAIm0AEawGo+cAQDcQSPdgYuMBByYAKeBgQb6AxC9AEfWBAjiEsWYAOKmAMe9xA6/6IJ
b1ESSPADB+EMOEgQB3BuAvEG+RYAWhADKaAGYuACKjB20FACBTAQK2BUBGEGinhtMbACXWAQLgB3
P8BQNvB4BIECvRYAZyB5YKiLbCgQTSAHA6ECA9QDlCgQOjAEAWAAIDAQbYACjAEEWlAQKlB7AtEC
a/Bx/EYGM+BrYugQ1sBJ2WUSRaADlYgCzCYQdZABS0AFU3AC4RgAdRBbAbAHEaABpcEDIVAFVvAD
HjB/AwENHqABlGYBEkCQAzEDMgAFHLB6MtCIApECP0AFVCADfhYAEykQa4B2DogCUmAFTGABlyYE
EZAEVKAEEZBzzLABN2AFVdACNaBveEUQTdxQAk9ABTvAAQnEA320BybgA/IYAur4EPsDCTBIEmIw
jgQBDVTgaQTxBi+wAi4wBPgnEE5QBQKxBNdIakYAAy6gA+k3EFTgBJDXRwaxBjXAAksgEFlwRwMB
jizQAj9wk3GZa/yWdm3ZAi0ABUfnAjQAAzAAmAJxADyggkPwav02dgUBBTTwAjfQgF9QBgJxBm3p
AkcglQ6BM6FVZirRA0qAE7vgCZCgXqCJEkPwlqnZmq75mrAZm7I5m7RZm7Z5m7iZm7q5m7zZm775
m8AZnMI5nMRZnMZ5nMj5EQEBADs=
——=_Part_49067_927165092.1536229532589
Content-Type: image/png; name=”logo voyager.png”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:
Content-Disposition: inline; filename=”logo voyager.png”

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAvIAAADkCAYAAAD6i8DjAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx
jwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAEzBSURBVHhe7Z0HsBzVme81d+5IV8IiiCiCQCQb
sL1e7643Pb/dfbvv7dt9+96Sg8k5CZRKIEACBEhCElKJjMkucoYi5xKSiCoJEAKKYLyYsrG9tguM
wJTNnne+nnPunOn7dff06a97uuf+f1X/kuDqnjTdPb/5psMIAEDnfPDJH9VPPvlKffhpMx/9rpmf
fdbMxzq/WN/Mrz7/Sv368/8K8psvWvnk9/+lPvuylfV/aOaLP/6X+r2J6Q4AAAAAAAAQx5v/+Uf1
9q//qN75TSvv6bz/22ZI4KUk/lNH5DmJp/zhK9WW332p1Lt6HNesWw/JBwAAAAAAw4dXf/kHZfOa
ydpf/UGt+88/KJJ4SpLEU4qU+Pd0f0//9PfqOi3vc176VE1a9lt18rO/CWKmBQAAAAAAQO/w8s//
oGxWfdwS+DiJd6vxURJvq/FxEk/xlXj6APDCx1+qH721Xp338qeD0s7FTBUAAAAAAIBqsvKjL9Xz
P/tSvfjzZsISv/oXxUq8rcbHSbwV+d/q/7fql1+q2975XJ33Eol7q+KeFDN9AAAAAAAAyseyn36p
bJ4zWaHFneTdRkrgKXECbyU+SeBdibcCT1mt+7/xrfXq9JWfsGLOxSwDAAAAAAAA5eep//i9eubD
36tndZIk3lbi4yTeinySxNtKfJzEW5HvROJ/rfPix1+qa9etVzNWoNIOAAAAAAB6jCd/8ntF8m5T
dYn/xfr/Uleu/UxNXQ55BwAAAAAAPcZjH/xekcBnlXhX5KMkntKJxLsiHyXxFE7if6XlfYUe06Wv
faYmP9eZwJulAAAAAAAAoNyQvNs80YHEW5HPKvFUjZeSeLcaTxL/3m+/Une887maifPeAQAAAABA
L/HIj79QjzoC3w2Jt9V4KYn/uf7z2Y9+rxav+R0r6lzMcgAAAAAAAFBuSODjJN4V+SiJpyRJPEVK
4ilJEv+mbue0DqvvZikAAAAAAAAoNw++/4V6SMs7RULi3Wp8lMRTNT5J4imdSLytxoclnv7+lB7j
wtWowAMAAAAAgB7hgfe+UCTw3ZJ4txofJfFuNT6NxL+hf/dHb65X03HrSAAAAAAAUGXuffcLdZ8W
d0qUwIclnhN4K/FJAk8pSuCtxF+4ClV3AAAAAADQI5DAS0u8W4mPknhbiY+TeCvycRJPiZN4+vPh
D75Q57z4KSvs4ZhlAQAAAAAAoHzc9c7n6m4j8K7EU6om8bYaH5b4n2iJf0CP+4zncetIAAAAAABQ
cUjg4yTeVuPjJJ4iIfGuyEdJPCWtxH+gJf4RPcazXoDAAwAAAACAHkBK4m01Pk7irchnlXiqxidJ
vCvyj+hxzYbAAwAAAACAXuDOt5sC34nEW5Evi8TbanySxD+hx9HpOfAUszQAAAAAAACUjzu0wLsS
T5GQeFfkoySekiTxFAmJf/HjL1lZ52KWBgAAAAAAgPJBAs9JvK3Gx0m8FfmsEu9W46MknqrxSRJP
iZL4N/S/uXLtZ2rSss7uA2+WBwAAAAAAgHJx21tNga+KxLvV+CiJd6vxVuLp77fpOU1dDoEHAAAA
AAAV5FYt7hQSeCvxUQLvSnyUwIclnhN4K/FJAk+RFHj6nQUdPszJLA8AAAAAAADlo5sS71bioyTe
VuLjJN6KfJzEU27Xc5n8HKrvAAAAAACgwtzy5vpA4MMST0mSeErVJJ7a5oQ9HLM8AAAAAAAAlIub
tcDHSbxbjY+SeFuNj5N4ioTEuyIfJfGUKIlfp/9+3br1HV3IapYIAAAAAACA8lGUxNtqfJzEW5HP
KvFUjecknu4Jf8bznT3UySwPAAAAAAAA5YIq8RQJibciXxaJt9V4K/Fv6j+vfmM9K+zhmOUBAAAA
AACgXFiBd0+piZN4ioTEuyIfJfGUJImnpJH45/Xvnt3hk1nNEgEAAAAAAFAufCTeVuPjJN6KfFaJ
d6vxURJP1fgkiaeQxN/x7ufq1A7uSmOWBwAAAAAAgHLxo3UtgXcl3op8lSTercZHSTxV4xeuxr3h
AQAAAABARUkSeCvxUQLvSnyUwIclnhN4K/FJAk/JIvBvaYGnO9Jwwh6OWSIAAAAAAADKxY0lk3i3
Eh8l8bYSHyfxVuTDEv/aL/+IJ7QCAAAAAIDqQgJPcavxURJPSZJ4StklfqX+3TM7uK2kWSIAAAAA
AADKRVqJd6vxURJvq/FxEk+RkHhX5KMknuJK/IN6LJNxQSsAAAAAAKgq3ZR4W42Pk3gr8lklnqrx
JPDrdDo5H94sDwAAAAAAAOXihjeaAh+WeIqExFuRL4vEUzX+1Q7PhzdLBAAAAAAAQLmIk3hbjY+T
eIqExLsiHyXxlCSJpyRJPFXjZ72A8+EBAAAAAEBFkZB4W42Pk3gr8lkl3q3GR0k8VeOTJH65/n1O
3MMxywQAAAAAAEB56ETirchXSeLdajwn8U/ofqYuj7+w1SwRAAAAAAAA5YEE3kp8ksBbiY8SeFfi
owQ+LPGcwFuJTxJ4iq/A36rnMGkZBB4AAAAAAFQQV+IpZZJ4txIfJfG2Eh8n8VbkXYm/Rs+ZE3c3
ZokAAAAAAAAoF2GJd6vxURJPSZJ4Spkl/odrIfEAAAAAAKCi+Eq8W42PknhbjY+TeIqExLsiHyXx
FEg8AAAAAACoNFbguy3xthofJ/FW5LNKPFXjIfEAAAAAAKCyJEk8RULirciXReKpGo9z4gEAAAAA
QGVJknhbjY+TeIqExLsiHyXxlCSJpyRJPFXjOXF3Y5YIAAAAAACAciEl8bYaHyfxVuSzSrxbjY+S
eKrGJ0n89XqunLzbmCUCAAAAAACgXHQq8VbkqyTxbjWek/g79Xg5ebcxSwQAAAAAAEB5sAJvJT5J
4K3ERwm8K/FRAh+WeE7grcQnCTzFV+Cf/vBLNfm56Ic9mSUCAAAAAACgXIQlnlImiXcr8VESbyvx
cRJvRd6V+JU/+4OavhwSDwAAAAAAKgYn8W41PkriKUkSTymzxNPPz3j+E1bgKWaJAAAAAAAAKBdZ
JN6txkdJvK3Gx0k8RULiXZGPkniKlfh1OvNe+ZQVeBuzTAAAAAAAAJSHski8rcbHSbwV+awST9V4
knhK0r3izTIBAAAAAABQHpIkniIh8VbkyyLxthr/gB4LJ+82ZpkAAAAAAAAoF0kSb6vxcRJPkZB4
V+SjJJ6SJPGUTiR+pf7duDvUUMwyAQAAAAAAUC4kJN5W4+Mk3op8Vol3q/FREk/V+CSJp5wZc3Er
xSwRAAAAAAAA5aITibciXyWJd6vxURL/9q//yMq7jVkiAAAAAAAAyoN7Ok2SwFuJjxJ4V+KjBD4s
8ZzAW4lPEnhKVoFfpf/dVNwvHgAAAAAAVAlX4illkni3Eh8l8bYSHyfxVuQ5iX/nN/G3mjTLBAAA
AAAAQHkIS7xbjY+SeEqSxFOqIvG36vlwAk8xywQAAAAAAEB58JV4txofJfG2Gh8n8RQJiXdFPkri
KZzEv6z/bdRdaswyAQAAAAAAUC66LfG2Gh8n8Vbks0o8VePDEk9ZsOp3rMRTzDIBAAAAAABQHqIk
niIh8VbkyyLxthrvSvxDH0Q/+MksEwAAAAAAAOUhTuJtNT5O4ikSEu+KfJTEU5IknpJW4tfq/z5t
JX/PeLNMAAAAAAAAlAcJibfV+DiJtyKfVeLdanyUxFM1PkniKVbiKdfodeAknmKWCgAAAAAAgPKQ
JPFW5Ksk8W41Pkri3Wo83TP+lGW4wBUAAAAAAFSETgTeSnyUwLsSHyXwYYnnBN5KfJLAU6QE/j2d
53U7nMDbmKUCAAAAAACgHNhKfJkk3q3ER0m8rcTHSbwV+TiJp7z/W9ylBgAAAAAAVIxwNT5K4ilJ
Ek+pmsRTNX65bpMTeIpZJgAAAAAAAMpDGol3q/FREm+r8XEST5GQeFfkoySekiTxVI1fvAbVeAAA
AAAAUBG6JfG2Gh8n8Vbks0o8VeOTJJ7CCTzFLBUAAAAAAADlIXxxq4TEW5Evi8TbanycxH/wCUQe
AAAAAABUhKg71MRJPEVC4l2Rj5J4SpLEUyQk/k39c0g8AAAAAAAoPb4Sb6vxcRJvRT6rxLvV+CiJ
p2p8ksRT4iSecs97n0PkAQAAAABA+eEk3op8lSTercZHSbxbjecknnL+y59C4gEAAAAAQHmJE3gr
8VEC70p8lMCHJZ4TeCvxSQJPyVvgf/LJV+pmPW9IPAAAAAAAKDVlkXi3Eh8l8bYSHyfxVuTjJJ4S
JfEffvqVOuP5TyDyAAAAAACgvCRJPCVJ4ilVk3hbjeckfrnuJyzxEHkAAAAAAFAqkiTercZHSbyt
xsdJPEVC4l2Rj5J4iq/EU655Yz0kHgAAAAAAlJuiJN5W4+Mk3op8VomnanySxLsi70r8R7/7Ss1+
AafVAAAAAACAkiMh8VbkyyLxthrvI/Fv638TlniIPAAAAAAAKBW2Gh8n8RQJiXdFPkriKUkST8lL
4ilP6HFB4gEAAAAAQGnpVOJtNT5O4q3IZ5V4txofJfFUjU+SeEqSxFPCEv+zz75S167D+fEAAAAA
AKDEuKfUVEni3Wp8lMS71fgoibfVeFfiKWe/iPPjAQAAAABASQlX4qME3pX4KIEPSzwn8FbikwSe
UpTAW4m3Av+xDnd+vFkyAAAAAAAAugtJ/E1vFi/xbiU+SuJtJT5O4q3Ix0k8Ja3E/2L9V+qlj4fe
P94sGwAAAAAAAN3lZkfiKUkST6maxNtqfJzEW5G3Ek/Bha4AAAAAAKC03LCuJfFuNT5K4m01Pk7i
KRIS74p8lMRT8pB4yt3vfQ6RBwAAAAAA5ePqtetzkXhbjY+TeCvynUr8Ki3xr+i8qP+b/s0KnWY7
uv0Pv1SP6/4e03lU58EPvlD363Hdp8dKMn6HntMtb69XN761Xl2/br26TueHeu5XvP6Zuuy1z9TF
r36mFq/5nbpw1e/UBS9/qs596dPgItdpy38LkQcAAAAAAOXjujeaIp8k8ffo0H/fo3PXO1+o2/W/
u13/Dp1ff4vOzTo3vvm5lmSKFmXdLonylVqUL9eiTLJ8iZblpjB/phat/p1aqKV5rpbm83XmaHE+
58VPgyeonqUzc+Un6rQVn6jpWqRPXfZbNUknLNTdilk6AAAAAAAAugNV489+4VN15vOfqDO0OJ9u
5Jmq0FOe0wKtUyaBLkvM8gEAAAAAANA9OFFF4mOWDgAAAAAAgO7CySoSHbNsAAAAAAAAlANOWjuN
aQIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgwR5XrFM7Ln1NTVzSzI5L
X1c7Xfy62llnJ/33ieZn2y9+VW1/0atqwkVrlPlVAMAw4vs3/Vh9/dI31ER9LNhBh/4ccswwx43g
mOIcVyYufk1tuwjHDgAAAMCL3S5fN/imu+ula9UeV7yp/vSad9Rf3fi++usUoX//Xf179Ps7X7JW
7aDbpDforeavwps0AD0CHSfoeLGrFnfa179ztT5W3MAfE9Lke9e/Fxx3vnXVW2r3K9apr1/2RnAc
ob4mXPSqGjHtaRxHAADAl50uf0NNNNnBZPvL1qoJOtuZbK0lcPwlrwfZSmdLnc1NNrv4NTVOZ6Ol
+k/932OX6gNzhfn6VW8Orkdb9JvP0Og3I1qfOeV6I9pRvw7fvvot/Sb8nn4jzS9/pfPtH76ltlm4
Wn3t7JWlWoOd9RpMXELVQ5mMP/upymzX3Pg7ydYLyvfBjLYzbqxps83c5yt9XJLmW3Sc08fsXbRQ
09///Lp32H28iPzF9e+qb+njyDf0cdbut3RM2Wzuy7m/Zl+nY3hoW+mVbJfx25Dd6H2PabfI0BjM
cACoPn967duK8p1rmvkTHZK1b9noAyHlmzp76OyuD86U3XS+ceWb6us6uwZ/rlO7XNHMThQrqjqd
ijwlLPJb6H/zrSvXqnEnXl/pHW83vXYkwGmy+4LlXZ3zN+lN+eLX1a76w0VQcWfGmHeoYk9SQG8e
mxfwBpzErnos3Dh9M/Gcx9Tofz+nEts2N/6kfE+L3MaHXVK6OdJpHdx40+a7V76uRu+/oNLHJgmo
6k5V8e9peebWqUz58+veVXQaIJ2+s/WC1blU7qW2rzJmx7MfzrQ/09pz7Radv7y+uS3Qe8x3rn5b
e4Z2Gv1eR9sFfRjdav4rw36/HuSox3+lKEebHPPEf7bF/DMQw9/d9L6i/PcfNfN9nf9m8rc3vqf+
xqlCNDfQd4PQQXUw+g2VqiN/ZqPlnZJF5K3Mk8jvGiPyVubTivym+s8/12OnysqE0++ujPCEofF/
59p3gnmkyVYn3dCVOe+kXxcKbQ/cuLoV+jBBX5sXUVGLYw+9vXPj8wntkxsffmnpt206ZYEbf1K2
n3lvMDcb01zXoWoxN16fbH7c1aV//fKC9kc6pYVbl6rkO1e9oTY75VbR19B3f6lCJs56MNP+/I3L
17Htli3kHlTM2kl7CH2Ts9GcF4bPPn7UY01xt/IeFnfKsU7s/zO/njsHPPBztX8o+93fzL73/SzI
Pjp729z7kdrrno/Unjr/bvL/7v6p+r8m/3ZXM//nzg+D/KvJv9xB+Q/1v3X++fb/UP+LcttP1D/r
0J+Uf9L5x1s/GMz/uOUD9Q86f3/zj9U/6NCfFCvyrsz7inxY5vMU+R07EHkr81bkx+s3hT30GL6r
xxfOuCMvz3QA6Ra76nXi5hOXHec8PjjXIua8vf7gRB82uLGUNX+qs/m87kj9Lnq75cbkm82O/WFp
t2t6I+PGnJTNj79myDZchjlKv3Z0/By7//xSzC1vdlj6mtpdH++5dahy7IcxqW2UTkPk+umF7HBW
S+R91oq+4eXarUq+o/f37Ze8qjY5/8Xe298DgY+ReFfegzz567b/dmWe/k6/b9uybR9pcsRjv1SH
P9qewx75pTrk4V8EOdjkBw/9Qh300MfqoAdb4UTeynySyLsyn0bkwzKfWuQdmfcWeR0JkbcyHyfy
O3uI/Hj95y66HerfjiWciWc/InagLQoa97ev5ucTl02PuSrTwbJTqC86fcZnjGUIjXu7i9aosecU
e67yznp7pf2CG5NPdl/6ihqz15zSbdv0puszz50veKZt+3Vjmu4KNDbJ181m62l3dH1ueRKc9663
eW7uvZDNhEWe1ovrpxey/ZkPZFqrXtmO9tD+Y6ZUbaxYx0l8m7jHxfw7+3uczNv+KIeHZD4Q+UeS
Rf5AnVQiT9Ey7yPy/9pDIk9JEvldOxB5Sljk6ef0QYH6jcu3rlirxux9ntjBtgjo4lVuLnHZ47JX
1eg9z810sOyE7Za8qnbVa8+NoWoh4Sz6lBu6yw43Ft+Mn3Jb6bZtqsZzY43Lt65ap8YetLBt+y3L
vEiwuDFnzW5LXy7NHKWZsHiNotPJuHn3SqRFXvrYUKZMOPP+TGvlc0wpa7ZeuFoNnNXda9m8IXGm
qniSxFPCwn4ck7Z/4/wuZVDmTT9W5G1V/ghH5q3IW5nPIvLhqnxakW/KfLzI/88Ekbcy7yvyYZnn
RP67BYq8lXkr8ttp+aK7uXxT99NpNj/xerGDbRHsqNeCm0dctj2j/UApPVd6fSZc/JraXb+WXP9V
zR4621B1vqBzGanPXfQ2HR6Hb3bXH1S/tl95TtGYoGWEG2dSxk+/a8j2a2Oa7ho76eMON2aJlGWO
kkzU0sXNtdeyqbDI++47Vci2GUW+17apbfV7TuOM58q531shJjmmareV5SBG4jmRdyXcrcSTsB//
FJ8kmedEnhKuyodFnpN5Evmo8+QlRL69Kp9e5Cl/H6rKcyJvL3jNXeQpCSLfvHNNWpF/IxBJ22an
mTj3WbGDbd7sfMWbXnPc6LCLMx0o45hAD1nRrwPXb69kp0vfUBsXdP7itotfZcfgm+1mZbsjhBQ0
lp31PhoeX1J2WUKnCLW+NXNjmu4aEy9Zy45ZKmWZpxT0oXiXy9exc+21jDtWVuS30yLP9dML2SZU
aDJT7hg6lZNrt8oZP+/57j63wK1Wk/CS+JIAW4k/VEt8WOQ7qca7Es/JO5comU+qytvQWJNOr4kS
eVfmOZEPX/AaFnmuKp9W5K3MZxH5sMz7ijxXlbcbbVaRp/+mKj79btpQX2MPuFDsgJsn22px4OYQ
lx0XvdR2kJSc4zb6zWVHLWdcv70WuuvOxue/VMj2sf3S19kx+IS2740OXdr17Zo+oHDjS8q4o9uv
7ZDehrPgO6dOs8G+c0s13yyMX9SUeG6evRhpkd/mony3tW5m65nZRH7C0tfYdquezc96PP/93hVW
klMS1f0fcCSeEiHygwJv/4wQeSversiHZf0EJu7POZGnxIm8HVdakQ8LvY/Ic1X5tCL/TyUT+ajT
a7KL/DpFp5rsrP99lmw+5XaxA26eTNBz5sYfly2mNi+ac2Oay8RW9Ah0vf5cn70aeqhWETI/Xr9p
70RPp2XG4JPt5j3X1W17G/1Gu6PnthLedm1M012Dxjbxsny3/80m3Vya+WZhSy3xEsfpKmUTYZGn
YwLXTy9kq4wiT8cXrt2qZ6fL16qxR+V097Ed9E65vc6uF7+udtELuBNV5fSb+k5L+Oysf74zLbQJ
/c6uF7fn67qttlzyuvrGkKwNstulzeyeEPvvdjO/10yrPepjSL867rhorO7Yg+j5cPOkNQhnYlQu
WhNkBye0pjYTbBaubst2TrZdYLNqMNvo0FMP23LhKjU+yCv6768EfwaZ3x56WAFly3lDs0WQl4PQ
7fls6GLA9rwUZFPKBc2M46JliLJJOPpn9CfJ0sb678Gfob9vRH/X2VyvwY5a9iUyYdGLmQ4kRUAX
8XJjT8rYA9svEjTNZWaHK/QHK6a/PLLDJWvUtvOXq23Of1qNP/dxNX72I2r8OY8H/72tltQdlq5i
fy+PTNQHV7MEuTJeHye4/n3Tze16a33c5MaUlImXvd627dqYZrvKVou1nDJjlsx2C1aWas4+bLFo
tZqoJZ6bX96hfZWOD23HjdmPqq3nPKH/3zPBz7Zb8Lzafskr7O9nySbm9q9Sr99W2hG4fnohW868
L9Na+R5fqpDtLlyhRu8zN6f9n87dQRCJeEJvDpLZ0DwtUuKgmwd0T3xu3HHZxlRi3ZjmMrGF/uDK
9SeZbfUBbPNpd6qNnHv9x2XDIy5Tm025XW0z9zm2PclsPPuZ3LcRenOacOkbbP8+GbP3+cE6meYL
g6qx3Hg6Cb2e4de5G3PgoNeHG7N0xh66tFTzTsMWGV77tNnh4jX6w/0TatNTbwmOBV/bn06XbL9T
V1w22H++fg+4OKikb3rKzWqrWQ+rCRe9zPbVSTY+Rlbkt9Qiz/XTC9ny9GwiP35JMftitzJu0k0i
2xAPJ2VIfgFDoAtcpbLZ6a2v90zzpYLui8+NOy6bnPyjwTlJzW2zxa+qrS9JP5ZOss2SNWrTaXfp
N9XWNQs+2WC/eWrc5NvU1otfYfvJmm0uflVtMOXe3LeTTenbN6Z/n4ybeufg+pjmc4f6Hb/0dXY8
SRm/4AU12twH341puqtspcVhW2bMeWSzmQ+Uau6dsil9W6w/iHJzkso2S1br4/Z9bR92pEOCv9Fx
16jNTrtPz6fz495GwiK/meCxoGyhtc2yVltc9Crbbq9k64te0cfC5gX/ZsoA9A4kt5LZ0JzXaJov
Fdx447Lp2UOf5Jp1buO0xHN9Zcmm5zyhNjhgATvWTmKGNoL7mc0YEvtZj7D9Z8mm5zypRu87L9ft
hevXN5vOenRwTUzzuTFu0Rq1pf7Ax40jKe443ZimuwqNb/Olr7HjzisbnlCdW+TSeDfN4Thhs+Wi
l5rrEXouRtqY4cYeN2Kj+x97+KVq3Ix71RYLXxwyzrFHy4r8JvqDUbgPn2x00tDiTtliptwxdKzh
5pomG596KzuWTjNWf3Abd+ZDakv94ZJrP2u2mF/90+wAiGRzvZGPu+R1kWxk5Nc0XRq4sSbla8cO
fZy9ac6LsfpgyfWTNeExRsUMIxXhNsZd/Bo7hiwZO+1u3fa5uW0zYxeuZvv1zQaHX+a9nmnYcJHn
uPUb4Zj9m/e+d2Oa7TrSr0cn2XhO66m2ZhilJc/12UiL0mhzilgnMUMSgWvfzQYHL1Fjp9wxONav
he62ZJrxZuyCVW1r4ZuxJ93YNq4yxky5Y8b6HmucjD3lFnYsqbPPXLXhzAfYPrJmzA8WB32YaQPQ
O4y7ZK3a6GJ9kBfIhktfU6P3m1e6nWXM4lfZ8UZlw8WrB7+Kc2OaS80YfaDckOknSzZc8qra4Lhr
h4wxHDOEzFBbY466MlgbbjxZMubw5nn8pitRxug38A2X8v36ZOwFywermaaLXOD67iRfm8S/oZpm
u84GWlS5ceedMQctKt1acHBjz5pOjxUUM4xc4fq1GXPgQvU1LYVjDmk/3cf8qjdjLlzFrk3abHBi
74m8xD5Jrxk3Ft+MOeJy/V6zhu3LN1+b0jw90kwbgN5irN7IN9ASLpHRJzdv+WaaLgUDWuS5sUZl
zOmt82rdmOZSM/qiNWw/WTI6dA5pOKZrUYK2j7la