Jan 3, 2012

Wysokość dodatków do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych w 2012 roku


Zgodnie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Należy zaznaczyć, iż wysokość dodatku zależy od wysokości wynagrodzenia minimalnego na dany rok oraz liczby godzin pracy przypadających na konkretny miesiąc. W 2012 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie wynosić 1500 zł brutto (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Dz.U. 2011 nr 192 poz. 1141)

20% dodatek będzie wynosił w miesiącu:

Styczeń (1.500 zł : 168) × 20 % 1,79 zł / 1 godzina

Luty (1.500 zł : 168) × 20 % 1,79 zł / 1 godzina

Marzec (1.500 zł : 176) × 20 % 1,70 zł / 1 godzina

Kwiecień (1.500 zł : 160) × 20 % 1,87 zł / 1 godzina

Maj (1.500 zł : 168) × 20 % 1,79 zł / 1 godzina

Czerwiec (1.500 zł : 160) × 20 % 1,87 zł / 1 godzina

Lipiec (1.500 zł : 176) × 20 % 1,70 zł / 1 godzina

Si erpień(1.500 zł : 176) × 20 % 1,70 zł / 1 godzina

Wrzesień (1.500 zł : 160) × 20 % 1,87 zł / 1 godzina

Październik (1.500 zł : 184) × 20 % 1,63 zł / 1 godzina

Listopad (1.500 zł : 168) × 20 % 1,79 zł / 1 godzina

Grudzień (1.500 zł : 168) × 20 % 1,97 zł / 1 godzina

Opracowanie: transtica.pl
Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.