Dec 9, 2011

Od nowego w 2012 roku - kara za brak harmonogramów!!


Do tej pory tworzenie harmonogramy było obowiązkowe, jednakże ich brak nie wiązał się z żadnymi karami. Był to więc tylko ni mniej ni więcej martwy zapis.
Jednak już z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawodawca w załączniku nr 3 Ustawy o transporcie drogowym w pkt 2.11 wprowadza karę za brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego okresy prowadzenia pojazdu w wysokości 2000zł. Ustawa o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 roku w Art. 31e. wprowadza tworzenie rozkładów czasu pracy na okres co najmniej jednego miesiąca, które powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko kierowcy....
miejsce bazy pojazdu, który kierowca ma prowadzić, ustalony harmonogram okresów pracy kierowcy obejmujących okresy prowadzenia pojazdu, wykonywania innej pracy, przerw i pozostawania w dyspozycji oraz dni wolne.

Z doświadczenia wiemy, że dla wielu przewoźników słowo harmonogram jest słowem bardzo egzotycznym. Zetknęliśmy się także brakiem rozumienia słowa „harmonogram”. Przewoźnicy często mylą harmonogram z grafikiem, który jednak nie zawiera wszystkich obligatoryjnych elementów harmonogramy wymienionych powyżej.

Tworząc rozkłady czasu pracy kierowców wykonujących przewozy na liniach regularnych do 50 km należy pamiętać o normach Rozdziału 4a Ustawy o czasie pracy kierowców dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku dla kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km.

Warto zaznaczyć, że kara za brak harmonogramu może być nałożona nawet w przypadku, gdy rozkłady czasu pracy kierowców są tworzone!!!
Dlaczego??

Może tak się zdarzyć, w przypadku gdy rozkłady czasu pracy kierowcy nie są tworzone zgodnie z zachowaniem wszystkich norm Rozdziału 4a, lub gdy z rozkładów jazdy będzie wynikało, że potrzebna jest większa ilość kierowców niż liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
Biorąc pod uwagę nasze i Państwa doświadczenie możemy z całą pewnością sądzić, że od stycznia 2012 roku, harmonogramy na pewno będą skrupulatnie kontrolowane przez Inspekcję Transportu Drogowego.

W obliczu tych faktów niewłaściwe jest pytanie: Jak prawidłowo tworzyć harmonogramy?
A mianowicie tworząc harmonogram należy pamiętać o elementach obowiązkowych harmonogramu wskazanych w Art 31e, o których wspomnieliśmy powyżej, jak również przestrzegać norm Rozdziału 4a, które w skrócie przedstawiają się następująco:

Dobowy okres prowadzenia pojazdu – maksymalnie 10 godzin
Max. Tygodniowy okres prowadzenia – 60 godzin
Max. Dwutygodniowy okres prowadzenia – 90 godzin
Dobowy odpoczynek – minimum 11 godzin
Tygodniowy odpoczynek – 35 godzin
Przerwa – jeżeli praca 6-8 godzin – przerwa 30 min. Jeżeli praca powyżej 8 godzin – przerwa 45 min. pod warunkiem że jedna z przerw trwa co najmniej 15 minut.

Dodatkowe korzyści z tworzenia harmonogramów:
Harmonogramy są także podstawą do wykonywania ewidencji czasu pracy kierowcy.


Opracowanie: transtica.pl
Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.