Dec 2, 2011

Reklamacje w ViaTOLL


Elektroniczny System Poboru Opłat działa już od 5 miesięcy. Niestety system ten nadal nie działa sprawnie. Przewoźnicy nadal skarżą się na pobieranie nienależnej opłaty kilkakrotnie wyższej niż powinna być. Pobieranie opłaty wyższej niż powinna być skutkuje tym, że przedpłata w sposób niezasadny „schodzi” z konta szybciej, niż przewoźnik to zakładał.  Skutkuje to tym, że w pewnym momencie podróży ViaBox może poinformować kierowcę o braku środków na koncie. Następnie ITD zatrzymuje takiego kierowcę, któremu „z mocy prawa” nakłada się karę 3000 zł za przejazd płatnymi odcinkami bez uiszczenia opłaty.

 

Jeżeli system naliczył opłatę wyższą niż powinien przewoźnik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację  można złożyć na wysokość opłaty elektronicznej wskazanej w dokumencie informującym. Składa się ją w formie pisemnej w terminie 6-miesięcy od dnia wystawienia dokumentu. Kapsch ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. I tutaj pojawia się problem. Decyzja ITD nakładająca karę uprawomocnia się w ciągu 2 tygodni. Zatem nawet jeżeli Kapsch przyzna się do błędu polegającego na nieprawidłowym naliczeniu opłat, z uwagi na zbyt późne rozpatrzenie reklamacji  kierowca może mieć problem z odzyskaniem niesłusznie pobranej opłaty. Zadaniem inspektorów jest nałożenie kary w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Jeżeli kierowca otrzyma dokument rozpatrujący reklamację w ciągu dwóch tygodni, złoży odwołanie. Jeżeli dokumentu takiego nie otrzyma może złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.

Czy przewoźnik w powyższych sytuacjach jest bezsilny? Otóż śmiało można powiedzieć, że NIE! Oto kilka pomysłów jak zmusić Kapscha do poważnego traktowania swoich klientów:

Gdy system naliczy zbyt wysoką opłatę przewoźnik niezwłocznie musi złożyć wniosek do ViaTolla o przesłanie PISEMNEGO szczegółowego raportu naliczonych transakcji i zwrot nadpłaty z odsetkami. Taki wniosek wysyła się do najbliższego punktu obsługi klienta. Dodatkowo należy złożyć reklamację telefonicznie pod numerem telefonu 22 521 10 10. Należy pamiętać, że w żadnym wypadku nie należy zrezygnować z pisemnej reklamacji co często sugerują konsultanci. Pisemna reklamacja może być ważnym dowodem w ewentualnym sporze sądowym.

Często zdarza się, że ViaToll zwleka z przekazywaniem żądanych przez przewoźnika dokumentów związanych z transakcjami a także utrudnia korzystanie z internetowego systemu rozliczeniowego uiszczonych opłat. Należy wtedy  niezwłocznie złożyć skargę do Ministerstwa Infrastruktury, a także w związku z brakiem realizacji ustawowego obowiązku przekazywania dokumentów rozliczeniowych, co utrudnia prowadzenie dokumentacji księgowej i określenie należnego podatku, skargę do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście.

Jeżeli ViaToll notorycznie będzie przesyłał błędne dokumenty, a także nie dotrzyma należnych  zestawień pomimo wezwania można zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przez osoby zarządzające spółką ViaToll przestępstwa określonego w art 303 paragraf 1 Kodeksu Karnego : Art. 303. § 1. Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Opracowanie: transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.