Obsługa praw Spedycji

W związku z ostatnimi zmianami ustawy o transporcie drogowym, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r., rozszerzono zakres podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie wszelkich czynności związanych z przewozem.  Katalog podmiotów, które mogą być kontrolowane i ukarane karą pieniężną nawet do wysokości 40 000 zł przez Inspekcję Transportu Drogowego, poszerzono m.in. o spedytorów, nadawców, odbiorców, załadowców. Kara może być wynikiem przeprowadzonej kontroli w lokalach przedsiębiorcy. Dodatkowo każda osoba związana z przedsiębiorstwem spedycyjny (nie tylko zarządzająca transportem), która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuści się, chociażby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny  w wysokości do 2 000 zł.

O spedycji w transporcie, mówi się jako o najsłabszym ogniwie w tej branży, albowiem to właśnie te podmioty są narażone na największe ryzyko odpowiedzialności za różnego rodzaju naruszenia występujące podczas wykonywania zdań przewozowych, na które bardzo często nie  mają wpływu. Dlatego podstawą dobrze zorganizowanej spedycji i jej należytego zabezpieczenia, poza doświadczeniem popartym odpowiednią wiedzą, są przede wszystkim rzetelnie sporządzone umowy i zlecenia spedycyjne, wyczerpująco zabezpieczające usługi świadczone przez spedytora (zarówno „spedytora odbiorczego” , jak i „spedytora wysyłającego”).

Przy sporządzeniu ww. dokumentacji należy mieć na uwadze wszelkie roszczenia jakie mogą być wystosowane do spedytorów przez podmioty z nim współpracujące oraz organy administracji publicznej, za równo na podstawie kodeksu cywilnego, jak i innych aktów prawnych, tj.: ustawy Prawo przewozowe, Konwencji CMR, i od 1 stycznia br. Ustawy o transporcie drogowym.

Jeśli masz problem z:

- karami nałożonymi przez Inspekcję Transportu Drogowego

- roszczeniami o przewoźne, roszczeniami o prowizję, o zwrot wydatków i innych należności wynikłych ze zleceń spedycyjnych (tj. prawo zastawu na przesyłce)

- roszczeniami wynikającymi z błędów w dokumentacji tj. listy przewozowe czy CMR

- roszczeniami wynikłymi z naruszeń podczas nadania czy odbioru wysyłki

- sporządzeniem warunków umowy/zlecenia spedycyjnego zabezpieczającej  prawa Twojego przedsiębiorstwa spedycyjnego jak, i swojego zleceniodawcy wobec przewoźnika

Skontaktuj się z nami.

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.